V izjavi za javnost so na ministrstvu zapisali, da je Makarovič v mandatu prejšnje vlade sodeloval pri večini medijskih raziskav in da bo njegov prispevek pri pripravi novel zakonov zagotovo izčrpen.

Ministrica obenem pričakuje, da se bodo člani združenja "tvorno vključili v razprave znotraj specifičnih vprašanj, tako kot številni drugi, ki so izrazili interes za aktivno sodelovanje v delovnih podskupinah. Njihov spisek je zelo obsežen, pester in v poznavanju medijske problematike in prakse tudi kvaliteten," so prepričani na ministrstvu.

Matej Makarovič je v pisnem odzivu poudaril, da ko je bil vabljen v ekspertno skupino, ni bilo nikoli omenjeno, da naj bi v skupini predstavljal ZNP, pač pa je vabilo sprejel "ob logični predpostavki, da sem v skupino vabljen kot posameznik - ekspert s strokovnimi in znanstvenimi referencami na področju medijev".

Makarovič tako zavrača "logiko ministrstva", po kateri bi moral veljati za predstavnika združenja zgolj zato, ker je njegov član. "Po enaki logiki bi lahko kdo od mene zdaj pričakoval, da bom v ekspertni skupini zastopal še fakulteto, na kateri sem zaposlen, in poleg ZNP še vsaj dve civilnodružbeni združenji, katerih ustanovni član prav tako sem in imata prav tako strokovni interes na področju medijev," pojasnjuje Makarovič.

ZNP: Gregor Repovž ima le srednješolsko izobrazbo in v skupino gotovo ni bil vabljen kot strokovnjak

Po njegovih besedah namreč za predstavnika nekega združenja "lahko šteje oseba, ki ima po njegovih pravilih pravico do tovrstnega predstavljanja (navadno je to predsednik) oziroma tisti, ki ga organi združenja za to posebej pooblastijo".

"Prav gotovo pa ne more biti ministrstvo tisto, ki samo odloča, kdo bo neko združenje v odnosu do ministrstva predstavljal," je še navedel Makarovič. Tudi v Združenju novinarjev in publicistov so opozorili, da ZNP ni bil nikoli povabljen v ekspertno skupino, Makaroviča pa so vanjo povabili kot posameznika. Zato so ministrico pozvali, naj "preneha z diskriminiranjem ZNP in naj omogoči sodelovanje predstavnika našega združenja v ekspertni skupini".

Ob tem v ZNP spominjajo, da je bil v ekspertno skupino povabljen predsednik Društva novinarjev Slovenije Grega Repovž, ki ima le srednješolsko izobrazbo in gotovo v skupino ni bil povabljen kot strokovnjak. Ob tem napovedujejo še, da pri pripravi medijske zakonodaje ne bodo sodelovali preko "delovnih podskupin", saj ne pristajajo na "status drugorazrednih novinarjev".