Predlog kandiatne liste bo sicer pripravil kolegij predsednika stranke Gregorja Golobiča, nato pa dokončno potrdil svet stranke.