Mnenja o tem, koliko je možnosti, da bi banke, ki imajo različna zavarovanja in različne interese, v to v tako kratkem času privolile, so deljena. Če soglasja med njimi ne bo, bodo začele unovčevati svoja zavarovanja za posojila, kar bi Istrabenz takoj pripeljalo v insolvetnost, zaradi česar bi morala uprava sprožiti postopke po zakonu o finančnem poslovanju podjetij, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

V primeru soglasja med bankami je mogoče pričakovati tudi zamenjavo Igorja Bavčarja, saj so banke jasno povedale, da je eden od pogojev za reševanje Istrabenza tudi zamenjava vodstva. Nadzorniki Istrabenza so na včerajšnjo sejo kljub nasprotovanju nekaterih nadzornikov uvrstili zahtevo Petrola kot največjega lastnika, naj razrešijo predsednika uprave. Toda sejo so, potem ko so nekaj ur govorili o poteku pogajanj z bankami in finančnem stanju Istrabenza, prekinili, tako da o njegovi razrešitvi sploh niso odločali. Med nadzorniki naj bi prevladalo mnenje, da bi bilo treba počakati do ponedeljka, ko bo znana odločitev bank.

Igor Bavčar je minule dni večkrat javno izjavil, da je pripravljen odstopiti, če bo to pripomoglo k rešitvi Istrabenza. Trenutno razmerje sil v nadzornem svetu je pet proti štiri v korist Bavčarja, vendar je mogoče pričakovati nadaljnje stopnjevanje pritiska največjih lastnikov in bank k zamenjavi vodstva tudi z grožnjami po vložitvi odškodninskih tožb, če se Bavčar za odhod ne bi odločil prostovoljno. Poznavalci razmer opozarjajo, da bo odločilen glas Tomaža Toplaka, predsednika uprave Kapitalske družbe med vlado Janeza Janše. Ob tem naši viri ocenjujejo, da se Toplak iz neznanih razlogov Bavčarja boji in zato za zdaj ni mogoče pričakovati, da bo glasoval za njegovo razrešitev.

Tomaž Toplak, ki je po odstopu Janka Kosmine prevzel vodenje nadzornega sveta Istrabenza, je po seji nadzornega sveta dejal, da so pri pogajanjih z bankami storili velik korak in da zato v ponedeljek pričakuje pozitiven izid za Istrabenz. Ob tem je upnice pozval, naj ne uporabljajo enostranskih potez. Nadzorniki bodo tudi o konsolidiranih rezultatih lanskega poslovanja Istrabenza razpravljali šele v ponedeljek, saj vrednotenje njegovih naložb, ki bo zaradi padca tržnih vrednosti bistveno vplivalo na poslovni rezultat, še ni končano.

Poročali smo že, da je pobudo za reševanje Istrabenza mimo sodnih postopkov (torej prisilne poravnave ali stečaja) sredi tedna prevzela Nova Ljubljanska banka. Njen predpogoj za dogovor je, naj vse banke ostanejo upnice in izenačijo svoj status, čeprav imajo zdaj različna zavarovanja in različne pogoje danih posojil. Banke naj bi tako svoja posojila v nespremenjeni vrednosti spremenile v enotno, sindicirano posojilo z istimi pogoji za vse, kar bi preprečilo morebitne nadaljnje enostranske poteze bank. Oblikovanje sindikata bi bilo dobro zlasti za banke, ki imajo slabše zavarovana posojila.

Poleg tega bi se banke morale strinjati z moratorijem na odplačevanje posojil do konca maja, v tem času bi pripravili sanacijski program za Istrabenz, ki bi predvidel nadzorovano prodajo njegovih naložb in postopno poplačilo posojil.

Toda po najnovejših podatkih so minule dni že tri banke zahtevale unovčenje menic za posojila holdingu Istrabenz, in sicer SKB in Unicredit Bank, ki je s prekinitvijo pogodb z Istrabenzom o začasni prodaji delnic že rešila večino svojih posojil, od včeraj pa tudi Abanka Vipa. Mimogrede, predsednik nadzornega sveta Abanke Vipe je prav Tomaž Toplak.

Toda ob tem smo izvedeli, da naj bi ravno včeraj Banka Slovenije banke upnice Istrabenza poklicala na pogovor in jih pozvala, naj ne uporabljajo enostranskih potez. V začetku tedna smo že poročali, da naši viri trdijo, kako so v centralni banki razočarani, saj naj se bankirji ne bi dovolj zavedali, da je od njihovega sedanjega vedenja odvisno, kako kakovostne bodo njihove terjatve v prihodnosti.

vesna.vukovic@dnevnik.si

suzana.rankov@dnevnik.si