Vladni predlog sta Pavlinič Krebsova in Križanič sindikatom javnega sektorja predstavila 3. februarja. Takrat so se dogovorili, da naj bi sindikati pripravili "približevalni" predlog in popravke kolektivne pogodbe za javni sektor, nato pa naj bi se znova sestali danes.

Po besedah Pavlinič Krebsove je predvidena 9,9-odstotna rast plač v javnem sektorju "nevzdržna in pomeni grožnjo za preboj maastrichtskih kriterijev ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2009". Zato vlada predlaga zamik zadnjih dveh povišic za odpravo plačnih nesorazmerij za nekaj mesecev, izplačilo 25 odstotkov nižjega regresa, spremembe pogojev za napredovanje ter opustitev splošne julijske uskladitve plač z inflacijo.

Ministrica je po sestanku prejšnji teden ocenila, da je bil "dosežen pomemben dogovor", saj si "niso zaprli vrat". A vodja sindikalne pogajalske skupine Janez Posedi je že takoj napovedal, da bo njihov predlog nekoliko drugače strukturiran in njegovi učinki manjši, kot jih pričakuje vlada, tj. je "bliže ničli, kot 130 milijonom evrov".

Sindikalna pogajalska skupina je nato sklenila, da vladni paket varčevalnih ukrepov v sistemu plač v javnem sektorju v celoti zavrnejo in vladi predlagajo, da poišče ustrezne prihranke v variabilnem delu plač zaposlenih v javnem sektorju. Če bo vlada na to pristala in pripravila predlog ustreznih sprememb kolektivne pogodbe za javni sektor in zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se bodo sindikati pripravljeni pogajati o tem, koliko variabilnega dela so pripravljeni dati za omilitev finančne krize.

Vladni predlog dogovora o varčevalnih ukrepih pri plačah zaposlenih v javnem sektorju je zavrnilo tudi predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS); šestih sindikatov, povezanih v KSJS, na sestanku pogajalske skupine namreč ni bilo. V KSJS sprejemajo pogajanja, vendar pod pogojem, da jim vlada zagotovi, da bodo sindikalni predlogi, s katerimi bi odpravili največje anomalije v plačnem sistemu, obravnavani v procesu pogajanj o spremembah kolektivne pogodbe.

Kot so v torek napovedali na ministrstvu za javno upravo, naj bi se v torek popoldne sestala delovna skupina na ministrstvu, ki naj bi na sestanku pogledala prejete sindikalne predloge.