Za Petrolov predlog o imenovanju posebne revizije poslov Istrabenzove uprave v zadnjih petih letih in odpoklic vseh članov nadzornega sveta je namreč glasovalo več kot 48 odstotkov navzočega kapitala. Čeprav je to pomenilo, da se je Bavčar tudi na včerajšnji skupščini, ki jo je na predlog treh zaposlenih v Istrabenzu vodil Stojan Zdolšek, ubranil Petrolovega napada, pa Bavčarjev lastniški blok, tokrat oslabljen za 17-odstotni delež, ki ga je Maksima Holding pred meseci prenesla na KD Kapital, ni bil še nikoli šibkejši. Maksimi Holdingu in družbam iz kroga Nacionalne finančne družbe (NFD) se je tako pri obrambi Bavčarja pridružil Kenda, ki ima prek podjetja Goldinar v lasti odstotek Istrabenza. Prav delnice v Kendovi lasti so ob le 68-odstotni udeležbi na skupščini nagnile jeziček na tehtnici na Bavčarjevo stran.

Istrabenz tudi po včerajšnji skupščini ostaja brez dveh članov nadzornega sveta. Delničarji namreč včeraj niso podprli nobenega od treh dodatnih predlogov za nova nadzornika, ki so jih vložili Petrol, Maksima Holding in Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD). Medtem ko je največji lastnik Istrabenza po neuspelem glasovanju o zamenjavi celotnega nadzornega sveta predlagal vanj članico uprave Petrola Alenko Vrhovnik Težak in pooblaščeno revizorko PricewaterhouseCoopers Tamaro Jerman, sta bila na predlogu Maksime Holdinga zapisana član nadzornega sveta Droge Kolinske Miro Golubič in Vladimir Šarenac iz banke Unicredit.

Omenjenega predloga niso podprle družbe iz kroga NFD Staneta Valanta ; po naših informacijah zaradi Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki je proti Maksimi Holdingu in družbam NFD že julija letos uvedla postopek zaradi domnevnega usklajenega delovanja, sklepe prejšnje, avgustovske skupščine Istrabenza pa skuša razveljaviti tudi po sodni poti.

Zdolšek je še pred skupščino delničarje obvestil, da je Istrabenz pridobil pravna mnenja Inštituta za gospodarsko pravo pri mariborski pravni fakulteti (avtorjev Marjana Kocbeka in Saše Preliča), Boruta Bratine in Nine Plavšak, ki so potrdila, da so Maksima Holding in družbe iz kroga NFD lahko glasovale na avgustovski skupščini. Pravna mnenja po Zdolškovih besedah temeljijo na določbi zakona o prevzemih, po kateri prevzemne ponudbe niso dolžni objaviti delničarji, ki imajo skupaj v lasti manj delnic kot največji delničar, v primeru Istrabenza torej Petrol. Maksima Holding je namreč tik pred Istrabenzovo avgustovsko skupščino prenesla na KD Kapital 17 odstotkov delnic Istrabenza, s čimer je skupni delež domnevno usklajenih delničarjev (Maksime Holding in NFD) uradno manjši od Petrolovega.

"V dialogu s Petrolom je zdaj vendarle čas za pozitiven premik. Upam, da je tudi na podlagi rezultatov te skupščine očitno, da bo treba, kljub dosedanjemu Petrolovemu ravnanju, nameniti več časa poslovnemu sodelovanju," je po včerajšnji skupščini novinarjem dejal Igor Bavčar.

vesna.vukovic@dnevnik.si primoz.cirman@dnevnik.si