Še najbolj so zadovoljni zdravniki, točneje, večina zdravnikov. Z novimi izračuni namreč niso zadovoljni samo tisti zdravniki, ki so jih njihovi predstojniki ali direktorji uvrstili niže, kot bi se uvrstili sami, je z razumevanjem do "zdrsov pri tako velikem projektu" že pred dobrim tednom pojasnil Konrad Kuštrin, predsednik Fidesa.

Veliko slabše so jo odnesli drugi, saj je novi plačni sistem porušil vsa razmerja med zaposlenimi v zdravstvu. Razkril je doslej znane, a desetletje uspešno "pozabljane" razlike med poklicnimi skupinami in je zato po logiki stvari najbolj prizadel že doslej najslabše plačane. Virant v reševanju teh primerov nastopa kot dedek Mraz in ne kot varčen porabnik proračunskega denarja. A mu tudi to očitno ne bo pomagalo, saj so srednje medicinske sestre stvari vzele v svoje roke in kljub temu, da sta sindikat zdravstvene nege in Pergam z Virantom v ponedeljek podpisala dogovor, napovedujejo belo stavko. Svojo pravico (beri: kakih 100, 200 evrov več) hočejo za zdaj izterjati srednje medicinske sestre Centra intenzivnih terapij v UKC Ljubljana, ni pa izključeno, da se jim ne bodo pridružile še druge. Nezadovoljstvo je zajelo "ves svetilnik", ne le tistih 37 srednjih medicinskih sester iz Centra intenzivnih terapij v UKC Ljubljana, ki jim je Virant potem, ko se je na lastne oči prepričal, kako "težko in odgovorno je njihovo delo", obljubil še dodatnih deset odstotkov. Njegova obljuba je bila popolnoma nerazumna in tudi v nasprotju s stališčem glavnih medicinskih sester, ki so se še pred Virantovim pojavom v UKC Ljubljana zavzele, da bi plače po enakem kopitu povišali vsem 450 srednjim medicinskim sestram, ki delajo v najintenzivnejših terapijah ljubljanskega kliničnega centra. Tudi če bi Virant pristal na njihov predlog, bi mu bilo lahko kristalno jasno, da bi s tem diskriminiral vsaj srednje medicinske sestre intenzivnih terapij v UKC Maribor, da ne govorimo npr. o tistih na Onkološkem inštitutu...

Z zahtevki za dodatna povišanja prihajajo tudi skupine drugih nezadovoljnih v zdravstvu, na primer strežnice, ki opravljajo delo bolničarjev, a so zanj bistveno manj plačane. Kaj bodo naredili strokovni direktorji, ki so po izobrazbi ekonomisti in imajo zato za "zdravniški dodatek" nižjo plačo od strokovnih direktorjev, ki so končali medicinsko fakulteto? V enakem zosu so nezdravniki v devetih zavodih za zdravstveno varstvo, kjer za enako delo kot zdravniki dobivajo za zdravniški dodatek nižjo plačo.

Uvajanje novega plačnega sistema, kot je rekel Virant, res ni majhen zalogaj. Pričakovali bi, da se ga bodo lotili še posebno pozorno tako na ministrstvu za javno upravo kot sindikati. Oboji so "pozabili", da bi morali anomalije odpraviti s primerno sistematizacijo delovnih mest še pred uvedbo novega plačnega sistema. Za to bi porabili malo več časa in denarja, zagotovo pa mnogo manj, kot nas bo stalo popravljanje "Virantovih" napak. In kar bi radi čim prej pozabili, pa upam, prihajajoči oblastniki ne bodo nikoli: izognili bi se situacijam, v katerih se predvsem nižje izobraženi počutijo še bolj ponižane in razžaljene.