Trg delnic
Dnevnik.si

Grand Hotel Union

Koda: GHUG Panoga: turizem Spletno mesto: http://www.gh-union.si
Tečaj gibanja vrednosti GHUG

O družbi

Uprava

 • Bogdan Lipovšek, direktor


Nadzorni svet

 • Olga Jakhel Dergan, predsednica
 • Tadeja Čelar, namestnica
 • Tjaša Gorjup, članica
 • Milan Jagrič, član
 • Aleš Zafošnik, član
 • Otmar Škerbinc, član


O vrednostnem papirju

Število delnic 1814613
Tržna kapitalizacija (v mio EUR) 34,30
Lastne delnice 20744
Zadnja dividenda 0,49
Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividend 28.05.2009

Zadnji podatki

Datum 01.07.2020, ob 02:27:23
Sprememba (%) 25,17
Zadnji tečaj 18,90
Promet (v 1000 EUR) 0,30
Povprečni dnevni promet zadnjih 30 dni (v 1000 EUR) n.p.

Vrednotenje

31.12.2008 31.12.2007
Čisti dobiček za delnico (EUR) 1,75 1,73
Čisti prihodki od prodaje za delnico (EUR) 12,19 11,25
Knjigovodska vrednost delnice (EUR) 19,97 18,71
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) za delnico (EUR) 3,90 3,98
2008 2007
ROE (%) 8,75 9,22
ROA (%) 5,42 5,58
ROI (%) 14,34 15,33
EBIT marža 20,78 23,26
EBITDA marža 31,98 35,34
delež kapitala v financiranju 61,88 60,48
P/E 10,81
P/S 1,55
P/B 0,95
P/EBITDA 4,85
 • P/E - zaključni tečaj v primerjavi s čistim dobičkom za delnico
 • P/S - zaključni tečaj v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje
 • P/B - zaključni tečaj v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo delnice
 • P/GWP - zaključni tečaje v primerjavi z bruto pobrano premijo za delnico
 • P/EBITDA - zaključni tečaj v primerjavi z dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo za delnico
 • EBITDA - dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
 • ROE - čista dobičkonosnost kapitala
 • ROA - čista dobičkonosnost sredstev
 • ROI - čista dobičkonosnost prihodkov
Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja teletrader. Pogoji uporabe.