Trg delnic
Dnevnik.si

Cinkarna Celje

Koda: CICG Panoga: industrija Spletno mesto: http://www.cinkarna.si
Tečaj gibanja vrednosti CICG

O družbi

Uprava

 • Tomaž Benčina, predsednik
 • Nikolaja Podgoršek Selič, članica
 • Marko Cvetko, član


Nadzorni svet

 • mag. Mateja Vidnar, predsednica
 • Milan Medved, namestnik
 • Jožica Tominc, članica
 • Dušan Mestinšek, član
 • Barbara Gorjup, član
 • Marin Žagar, članica


O vrednostnem papirju

Število delnic 814626
Tržna kapitalizacija (v mio EUR) 17,11
Lastne delnice 2149
Zadnja dividenda 0,00
Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividend n.p.

Zadnji podatki

Datum 19.04.2024, ob 03:24:40
Sprememba (%) -0,94
Zadnji tečaj 21,00
Promet (v 1000 EUR) 80,97
Povprečni dnevni promet zadnjih 30 dni (v 1000 EUR) n.p.

Vrednotenje

31.12.2011 31.12.2010
Čisti dobiček za delnico (EUR) 30,16 10,91
Čisti prihodki od prodaje za delnico (EUR) 225,96 188,30
Knjigovodska vrednost delnice (EUR) 155,39 131,20
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) za delnico (EUR) 53,99 31,58
2011 2010
ROE (%) 19,41 8,31
ROA (%) 12,54 4,72
ROI (%) 13,35 5,79
EBIT marža 17,21 8,96
EBITDA marža 23,89 16,77
delež kapitala v financiranju 64,58 56,75
P/E 0,70
P/S 0,09
P/B 0,14
P/EBITDA 0,39
 • P/E - zaključni tečaj v primerjavi s čistim dobičkom za delnico
 • P/S - zaključni tečaj v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje
 • P/B - zaključni tečaj v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo delnice
 • P/GWP - zaključni tečaje v primerjavi z bruto pobrano premijo za delnico
 • P/EBITDA - zaključni tečaj v primerjavi z dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo za delnico
 • EBITDA - dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
 • ROE - čista dobičkonosnost kapitala
 • ROA - čista dobičkonosnost sredstev
 • ROI - čista dobičkonosnost prihodkov
Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja teletrader. Pogoji uporabe.