Mavec predčasno s čela Premogovnika Velenje, začasni direktor Janez Rošer
Dnevnik.si