Japonka je bivšemu možu uničila violine, vredne več kot 800.000 evrov
Dnevnik.si