nkrat v življenju boste hvaležni za to, da smo ljudje med seboj različni, unikatni. V veselje vam bo na novo spoznavati znane stvari, v drugi luči videti človeka, s katerim živite in ga nikoli niste mogli sprejeti takšnega, kakršen je. Razumeli boste svojega otroka, ki pač ni po vaši podobi, in se nehali zaradi tega vznemirjati. Po preprosti razlagi bi NLP lahko pomenilo nekaj, kar je povezano z jezikom in možgani. Je preplet spoznanj, strategij in že znanih modulov, njegova prednost pa je v takojšnji uporabnosti. Metodologija izhaja iz domneve, da ima vsako vedenje določeno strukturo, ki jo je mogoče posnemati. Osebnost, ki smo jo razvili do tega trenutka, nam ni nujno dana za vse večne čase. Tudi zato, ker najverjetneje nismo razvili vseh genetskih predispozicij. Spoznajmo torej svoje potenciale in se zavedajmo tistih, ki jih nismo razvili. Kot posamezniki imamo različne poglede, zaradi katerih prihajamo v nenehne spore z okolico. Učili se bomo sprejemati drugačne poglede, se brez zahtev približati ljudem, ki jih želimo v naši bližini, in zavrniti tiste, za katere menimo, da se od njih ne moremo ničesar naučiti. V sodelovanju z ustanovo za izobraževanje odraslih Glotta Nova bomo vse leto spremljali, kaj se dogaja na seminarju NLP. Vodi ga priznana trenerka Tatjana Dragović. NLP ni navaden seminar, je odnos do življenja, ki ga zaznamujeta radovednost in veselje do učenja. Inovativna tehnologija omogoča posamezniku zaznavanje informacij in njihovo urejanje na način, ki pelje k doseganju ciljev, ki so se zdeli v preteklosti nedosegljivi.

Nikoli več ne boste takšni, kot ste zdaj

Te uvodne besede na seminarju obljubljajo, da se boste razširili, bolj uskladili sami s seboj, razvili svojo komunikacijsko prožnost. Za lažje razumevanje bomo začeli s teorijo, čeprav je namen seminarja prav v izkušnji, ki jo nato povežeš v neko celoto.

Iz besednjaka črtajte pet besed

Na začetku seminarja se je vsak udeleženec predstavil, povedal, kaj počne, zakaj je prišel na seminar, naštel svoji dve pozitivni in dve negativni lastnosti ter kaj bi rad pri sebi spremenil. Trenerka je vse udeležence pozorno poslušala in nam številčno podala, kolikokrat smo uporabili določene besede, ki ustvarjajo v možganih negativno konotacijo oziroma naredijo neke vrste blokado. Te besede so MORATI, AMPAK, ZAKAJ, VSE NEGACIJE in PROBLEM. Ob teh besedah se naši možgani vznemirijo. Tako si lahko zjutraj namesto tega, kaj moram danes storiti, ker to deluje kot prisila, rečete, kaj vse me danes čaka, kaj vse je treba danes narediti. Sami veste, da ste na trnih, če vas šef za dobro opravljeno delo najprej pohvali, potem pa doda besedo ampak. Ampak je dobro uporabljati v obratni smeri, denimo: Danes ni bilo najbolje, ampak vem, da bo jutri bolje. Beseda zakaj povzroči v možganih občutek, da gre za zasliševanje, bolje je denimo uporabiti: Kako si to mislil? Tudi brez problemov lahko v življenju dobro zvozimo, saj lahko govorimo o zadevi, o dogodku. Če pokliče prijateljica in reče: Veš, imam problem, se v naših možganih takoj prižge rdeča luč, zakaj, kaj je narobe. Lahko pa bi rekla: Imaš čas za kavo, o nečem bi se rada pogovorila s teboj. Na koncu so tu še vse negacije. Če vam nekdo reče, da ne mislite na rožnatega slona, bodo vaši možgani počeli prav to, saj ne zaznajo negacij. Poskušajte slediti temu nasvetu in videli boste, kako prijeten bo postal dolgočasen vsakdan. VAJA: Potrebujete nekoga, ki vam bo ob vsaki uporabi zgoraj navedenih besed rekel: BIP, vi pa poskusite dve minuti govoriti o nečem, česar ne marate. Pri tem ni pomembno, kolikokrat boste uporabili prepovedane besede, zato se vmes ne popravljajte, poskusite le uzavestiti te besede.