Poleg predsednika novoustanovljenega kluba Branka Kelemina (SDS) so se za usklajeno delovanje pri reševanju skupnih ciljev regije na ponedeljkovi predstavitvi zavzeli tudi vsi trije drugi člani kluba: Jože Avšič in Branko Janc iz LDS ter Andrej Vizjak iz SDS.

Udeležencem so spregovorili o svojih pogledih na nekatere zelo pomembne posavske projekte, med katere sodijo v prvi vrsti gradnja avtoceste ter verige hidroelektrarn, predstavili pa so tudi svoja stališča do trenutno najbolj aktualnih vprašanj v zvezi z zadnjimi dosežki meddržavnih pogajanj med Slovenijo in Hrvaško. Pri tem so poslanci kritično ocenili rezultate teh pogajanj ter osnutke sporazumov. Motilo jih je predvsem, da se vladne pogajalske skupine v delu, ki zadeva tudi Posavce, sploh niso posvetovale ne s predstavniki lokalnih oblasti ne s poslanci in ne s strokovnim osebjem krške jedrske elektrarne.

"Meddržavni sporazum o JEK je nerealno skrpucalo, ki je v nekaterih delih celo v nasprotju z mednarodnimi določili o jedrski varnosti! Posavski poslanci ga na jesenskem zasedanju Državnega zbora zagotovo ne bomo podprli, pismo s pripombami na njegovo vsebino pa bomo naslovili na vse pristojne organe ter na svet pokrajine Posavje v ustanavljanju. Takšen kot je, temu prostoru bolj škodi kot koristi," je bil odločen predsednik kluba Branko Kelemina .

Poslanci so pokazali določeno nezadovoljstvo tudi glede nove meje med državama. Dvomljiva je predvsem rešitev na območju izliva prihodnje mejne reke Sotle v Savo, kjer naj bi tudi del desnega brega dobili sosedje. Ker je prav na tistem mestu predvidena gradnja zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Mokrice, bi se zadeva lahko še zelo zapletla. V skrajnem primeru morda omenjene hidroelektrarne sploh ne bodo gradili.

Kot sedaj kaže, naj bi naša država del ozemlja pod sedanjim slovenskim nadzorom izgubila tudi na območju znane gostilne Kalin na Obrežju. Le-ta je sicer v celoti na slovenskem bregu mejne rečice Bregane, medtem ko je katastrska meja menda zarisana prav sredi gostinskega lokala, v katerem to posebnost oglašajo in tržijo kot svojo posebno znamenitost.