Avtor knjige Alexei Monroe , v Londonu živeči kulturni zgodovinar, je o Laibach in NSK že v preteklosti objavil več člankov, pričujoče delo pa je pravzaprav predelana in tematsko razširjena doktorska disertacija, ki jo je Monroe pripravljal med letoma 1993 in 1999, v tem obdobju pa je dlje bival tudi v Sloveniji, kjer je zbiral arhivsko gradivo in opravljal terenske raziskave. "Člani vseh sekcij NSK so mi pri nastajanju knjige zelo veliko pomagali, tako s številnimi pogovori kot z izvirnim gradivom, vendar delo nikakor ni `avtorizirana` različica zgodbe o NSK," pravi Monroe. "Gre predvsem za poskus rekonstrukcije konteksta, ki določa NSK in njegovo ustvarjalno logiko, s tem pa neizogibno tudi za mojo interpretacijo tega fenomena. Zavedam se nenavadnosti tega, da vam kot tujec razlagam slovensko `zgodovino`, toda člani skupine Laibach so nekaj časa živeli tudi v Londonu in tako kot si je NSK vzel pravico, da odgovori na pojave, kot sta bila na primer socrealizem ali kult osebnosti, si tudi jaz jemljem možnost, da se odzovem na pojav NSK." Kot ugotavlja Monroe, je morda Slovenija na videz res mirna dežela, prežeta s folkloro, toda to še ne pomeni, da je NSK v tem okolju neke vrste tujek. "Nasprotno, arhetipi in simboli so nekakšna podlaga NSK; to je gibanje, ki se gradi skozi protislovje, sestavljeno je iz prehajanja med nezdružljivimi elementi. Da bi razumeli mehanizme teh nasprotij, moramo poiskati skrite povezave med umetnostjo, družbo, logiko, državo in ideološko propagando." Knjigo je prevedla Aleksandra Rekar , izšla pa je ob skoraj istem času kot novi album skupine Laibach WAT . Popotnica slednjemu je tudi 47-minutni film Saša Podgorška, ki je deloma dokumentarni oris dosedanjega delovanja skupine, deloma pa predstavitev pesmi z nove plošče.