Tako se je Zmago Jelinčič znašel po svoje, izkoristil zakonsko dane možnosti in pred nekaj meseci spremenil svoj priimek - v Jelinčič Plemeniti. Pri upravni enoti Ljubljana so pojasnili, da je za to, tako kot vsak drugi, ki želi spremeniti ime, plačal 7200 tolarjev, počakal dva meseca na odločbo, še 15 dni, da je ta postala pravnomočna, in nato popravil svoje uradne dokumente. Tako bi lahko ne glede na zgodovinske dokaze, ki jih imajo o plemiških nazivih ali pa tudi ne, prišle do plemenitejših nazivov, kot je baronesa, tudi gostilničarke ali pa kdorkoli drug. Za spremembo imena namreč ni nobene omejitve, razen da priimek v uradnih dokumentih ne sme biti daljši od dveh besed, prav tako ne ime. "Če ima oseba več kot dve imeni, mora podati izjavo za pravni promet, v kateri pove, kateri dve imeni bo uporabljala," je pojasnila Dušanka Pirnar Grnjak. Vsako leto se preimenuje približno 2500 ljudi, lani 2586, v zadnjem desetletju pa je svoje ime ali priimek po podatkih ministrstva za notranje zadeve spremenilo 36.671 ljudi. Ob tem na ljubljanskem oddelku za matične zadeve ne opažajo porasta preimenovanj, zelo malo pa je menda tako nenavadnih, kot je Plemeniti. "Ta je bil med najbolj zanimivimi," so povedali. Večinoma se ljudje po njihovih opažanjih preimenujejo predvsem zato, ker imajo zapleteno ime ali priimek.

Oseba se lahko, so pojasnili v oddelku za matične zadeve pri upravni enoti Ljubljana, poimenuje ne le Plemeniti, ampak tudi Doktor, Magister ali Profesor. "Razlika pa je, da ljudje, ki so pridobili doktorski naziv s tem, ko so doktorirali, to označujejo z `dr.`, komur bi bilo ime Doktor, pa naj okrajšave ne bi uporabljal." Toda Zmago Jelinčič Plemeniti se ne glede na to podpisuje kot Zmago Jelinčič pl. "Tudi drugi ljudje z dvema priimkoma enega pogosto skrajšajo v začetnico, čeprav res večina uporablja veliko, ne male začetnice kot jaz. Svoje ime lahko pišem z veliko ali malo začetnico ali obrnjenega narobe, kakor hočem. Čeprav je Plemeniti moj priimek, imam dokaze o svojem plemenitem poreklu in se zato z vso pravico podpisujem kot pl.," je pojasnil.