Po besedah ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika, ki si je včeraj ogledal zadrževalnik, bo celotna naložba, ki naj bi jo dokončali do leta 2010, stala 2 milijona evrov. "Celotno sanacijo bo financirala država in s tem ne bo obremenila stroškov vode za kmete. Dela bomo opravljali pozimi, ko se uporablja najmanj vode za namakanje. Iz Vogrščka bi lahko namakali več kot 3000 hektarjev površin. Trenutno je namakalni razvod zgrajen na površini 1300 hektarjev in v celotni dolžini meri približno 127 kilometrov. Trenutno se za namakanje porabi le 1,8 milijona kubičnih metrov vode na leto. Upam, da bo obnova tudi vzpodbudila kmete, da bodo namakali več površin v Vipavski dolini," je povedal minister Podobnik.

Trenutno kmetje za vodo iz zajetja Vogršček plačujejo 40 evrov za hektar površine, ki jo namakajo. Minister Podobnik je kmetu iz vasi Potok pri Dornberku Francu Vodopivcu zagotovil tudi to, da voda iz akumulacije ne bo predraga in da bi jo moralo uporabljati še več kmetov. Zato v prihodnje načrtujejo povečanje površin, kjer bo možno namakanje ali oroševanje (proti pozebi).