"Svet je proti, ker med občino Cerkno in občino Idrija niso razčiščena vprašanja glede soustanoviteljstva oziroma pogodbenega razmerja. Sklenili smo, da bomo knjižnično dejavnost tam izvajali šele, ko bo občina Cerkno pripravila predlog novega odloka o ustanovitvi zavoda ter ko se bosta obe občini sporazumeli o poravnavi dolgov, ki jih je potrdilo tudi Ministrstvo za kulturo," je pojasnila predsednica sveta Lidija Kleindienst. Prepričana je, da tudi ob njihovi nasprotni odločitvi težav Bevkove knjižnice ne bi rešili. Poleg tega svet meni, da je potrebno pridobiti utemeljeno strokovno mnenje o pristojnostih sveta knjižnice za odločanje o tako pomembnih in pravno zahtevnih vprašanjih. Znano je namreč, da je inšpektorica Ruža Barić Bizjak njihovo odločitev, da knjižnico zaprejo, označila za preseganje pooblastil. Zaradi neupoštevanja odločbe ministrstva MKČI zdaj grozi denarna kazen v višini 1500 evrov, odgovorni osebi vršilki dolžnosti direktorice Milanki Trušnovec pa v višini 500 evrov.

MKČI je skupaj z občino Idrija oddelek knjižnice v Cerknem zaprla z novim letom, ker "se občina Cerkno po že usklajeni pogodbi o izvajanju knjižnične dejavnosti ni odrekla soustanoviteljstvu, hkrati pa ni sprejela sklepa o razveljavitvi zdaj veljavnega odloka o ustanovitvi knjižnice, kar bi omogočilo objavo novega, z zakonom usklajenega ustanovitvenega akta knjižnice". Občina Cerkno je zato zahtevala izredni inšpekcijski nadzor, na pomoč pa ji je priskočilo tudi ministrstvo, ki je omogočilo, da lahko začasno knjižnično dejavnost zdaj opravlja občina sama. Po posvetu z ministrom Vaskom Simonitijem konec januarja so na idrijski strani popustili pri stališču, da s Cerknim ne želijo ostati v soustanoviteljskem razmerju, zato na cerkljanski občinski upravi že pripravljajo predlog odloka o ustanovitvi skupnega javnega zavoda. Kot kaže pa se bo spet zapletlo pri denarju, saj Cerkno ne priznava 10.188 evrov dolga, temveč le 4209 evrov.