Aktivno trgovanje z delnicami na sivem trgu zvišuje tudi ceno delnic. Zadnji posli z delnicami največjega distribucijskega podjetja Elektro Ljubljana se po naših podatkih tako sklepajo tudi že po 12 evrov za delnico, čeprav je bilo na začetku leta mogoče za delnico iztržiti le tri evre.

Naši podatki kažejo, da sta se v lastniških strukturah elektrodistribucijskih podjetij najbolj okrepila Probanka in Hypo Bank. Probanka se je tako okrepila v štirih od petih distribucijskih podjetjih, Hypo Bank pa je delež povečala v Elektro Ljubljana, Elektro Celje in Elektro Primorska. Naši viri namigujejo na to, da Probanka deleže kupuje za Petrol, ki naj bi si želel vstopiti na trg distribucije električne energije. Iz Probanke, ki jo vodi Romana Pajenk, do včeraj nismo prejeli odgovora na vprašanja o nedavnih nakupih delnic, saj naj bi bila predsednica uprave zadnja dva dni zasedena, zato nam ni mogla odgovoriti na zastavljena vprašanja.

Na drugi strani pa naj bi Hypo Bank kupovala delnice za avstrijsko investicijsko družbo Meinl International Power (MIP). Vprašanja o povezavi z MIP smo poslali na Hypo Bank, kjer pa so nam odgovorili, da je zadeva, o kateri smo spraševali, poslovna skrivnost in na zastavljena vprašanja tako nam ne morejo odgovoriti. Za račun avstrijske družbe naj bi delnice kupovala tudi banka Raiffeisen, ki pa zdaj nima opaznejšega lastniškega deleža v naših elektrodistribucijskih družbah, razen v Elektro Ljubljana, kjer imajo 0,08 odstotka delnic. Vprašanja o tem, ali se družba MIP zanima za vstop na slovenski trg električne energije ter ali omenjeni dve banki za njih kupujeta delnice slovenskih podjetij za distribucijo elektrike na sivem trgu, smo poslali na družbo MIP, kjer pa jih niso hoteli komentirati.

Iz lastniške strukture podjetij je razvidno še, da podjetja, ki domnevno pripadajo imperiju Igorja Laha, svoje deleže prenašajo na ciprska podjetja, ki prav tako spadajo pod okrilje omenjenega imperija.