Gre za dogodke, stare že skoraj deset let. Obtožnica očita Andreju Šišku in Matjažu Jeriču, da naj bi bila 11. avgusta 1992 v Bresternici v osebni avtomobil zastava 101, last Milana Klementa, med sprednjim levim sedežem in sprednjimi levimi vrati nastavila eksplozivno napravo. Trilitrsko jeklenko gasilnega aparata naj bi bila napolnila z eksplozivom TNT in amonijevim nitratom. Ko bi lastnik avtomobila Milan Klement odprl vrata, bi naprava eksplodirala. A se to ni zgodilo, saj je Klement pravočasno opazil priprta vrata in nastavljeno eksplozivno napravo. Jelinčič naj bi bil Šišku in Jeriču pomagal pri tem dejanju, saj naj bi jima bil izročil 2200 gramov eksploziva TNT in amonijevega nitrata, prazno jeklenko in šest detonatorjev. Hkrati naj bi jima bil dal navodila, kako naj izdelata eksplozivno napravo in da naj jo podtakneta v avtomobil Milana Klementa. Okrožni državni tožilec Peter Čibej Andreju Šišku poleg omenjenega tudi očita, da je junija 1991 iz stražarnice JLA v Ceršaku vzel dve avtomatski puški, okvire s 87 naboji, osem ročnih bomb M 75, ročno bombo M 52 P3 in tri ročne minomete. Matjaža Jeriča obtožnica bremeni še, da je 2. avgusta 1992 v Ljubljani od Zmaga Jelinčiča prejel ročno bombo in 10 gramov naboja trotil, medtem ko naj bi bila Šiško in Jerič 9. avgusta istega leta od Jelinčiča skupaj sprejela že omenjenih 2200 gramov TNT in amonijevega nitrata. S tem naj bi bila Šiško in Jerič poleg poskusa umora storila še eno kaznivo dejanje, neupravičeno pridobitev strelnega orožja, streliva in razstrelilnih snovi. Med številnimi pričami - večina se dogodkov zaradi časovne oddaljenosti le bežno spominja - sta bila najbolj zanimiva oškodovanec Milan Klement in pirotehnik Zlatko Malajner. Klement je sodišču včeraj znova povedal, da je tega jutra stopil iz hiše in hotel sesti v avtomobil, ko je opazil, da so vrata odprta. V avtu je opazil nastavljeno napravo, zato je poklical policiste. Dodal je, da sta bila s Šiškom v poslovnih odnosih, saj sta bila solastnika diskoteke v Slovenskih Konjicah. Kasneje pa ga je Šiško ovadil. Kot pravi priča, niti ne ve zakaj, menda pa naj bi bilo povezano s ponarejenimi bankovci. Takrat sta se sprla in ta spor naj bi bil povod za nastavitev naprave v avto. Zanimiv je bil del pričanja, v katerem je Klement poudaril, da "ponarejenega denarja nikoli nisem imel niti ga nisem videl". Ko mu je predsednica senata predočila, da je v preiskavi povedal, da je spoznal človeka, ki mu je ponujal v prodajo ponarejene tolarje in da je s tem seznanil tudi Šiška, pa je Klement včeraj dejal, da je tako pričal pri preiskovalnem sodniku po navodilih oziroma pritiskih Šiška. Na vprašanje Šiškovega odvetnika Viktorja Osima, ali je zaradi ponarejenih bankovcev v postopku, je Klement najprej odgovoril, da ne, potem, ko ga je predsednica senata Maša Butenko opozorila, da je dolžan pričati po resnici in da je v postopku, saj mu je sodil senat, ki ga je prav tako vodila Butenkova, pa je Klement dejal, da je bilo že razsojeno, da pa sodba še ni pravnomočna. Malajner, pirotehnik, ki se je ukvarjal z najdeno napravo, pa je sodišču včeraj dejal, da se naprava ne bi aktivirala ob odprtju vrat, saj je bila vrvica, ki je povezovala napravo z avtomobilskimi vrati, predolga. Tako bi se lahko naprava sprožila le, če bi kdo z nogo potegnil za vrvico. Ob tem pa je pirotehnik dodal, da ostaja vprašanje, ali bi naprava eksplodirala tudi takrat, brez odgovora. "Pri izdelavi naprave je prišlo do napake. Sprožilec ni bil pravilno vstavljen v eksploziv - pravzaprav se eksploziva ni dotikal. Možno je, da bi prišlo do eksplozije, ni pa nujno," je povedal Malajner. Takšno pričanje pirotehnika je okrožnega državnega tožilca Petra Čibeja spodbudilo k temu, da je predlagal zaslišanje ustreznega izvedenca, ki bi pojasnil, ali bi naprava eksplodirala ali ne. Jeričev odvetnik Aleksander Čeferin se je s predlogom strinjal, znova pa je opozoril na svoj predlog, da bi iz spisa umaknili že izdelano mnenje izvedenca in bi postavili novega izvedenca. Mnenje, s katerim zdaj razpolaga sodišče, je namreč napisal nekdanji policist Franc Sablič, ki naj bi bil sodeloval pri pisanju ovadbe, zaradi česar po Čeferinovem mnenju obstaja dvom o nepristranosti. S takim predlogom se je strinjal tudi odvetnik Osim, senat pa si je pridržal pravico do odločanja o postavitvi novega izvedenca - to pomeni, da bodo o tem odločili potem, ko bodo zaslišane vse priče. Sojenje se bo nadaljevalo 10. junija.