V svojem uvodnem nastopu in v gradivu za delegate je predsednik SIM dr. Anton Bebler opozoril, da se je društvo v preteklih letih otepalo z mnogimi težavami, predvsem zaradi političnega pritiska posameznih državnih uradnikov in dela desničarskih politikov. Čeprav je SIM izgubila monopol in večji del državne podpore, še vedno opravlja družbeno in državnokoristno dejavnost. Ni pa se društvo uspelo prilagoditi svojemu novemu položaju tekmovanja za državno pomoč in okolju tržnega gospodarstva, je menil Bebler. Velika težava v delovanju društva je tudi apatičnost članstva, ki se ne srečuje, ne odgovarja na dopise in pozive ter se ne odziva na predloge. Na drugi strani pa - tako Bebler - strokovna služba SIM ne čuti potrebe, da bi sproti skrbela za članstvo, ga sproti obveščala o svojih dejavnostih in organizirala različna družabna srečanja. Poleg nepomlajevanja članstva je predsednik SIM kot nadaljnje težave, s katerimi se srečujejo, opozoril na zgolj "papirnati obstoj" nekaterih organov SIM, ki se sestajajo zelo poredko in formalistično ter se ne poglabljajo v prave probleme SIM. Kot neživljenjskega je označil obstoječi statut društva; pa tudi do programov, ki jih SIM ta čas ponuja, je bil nadvse kritičen. Zanje je menil, da se z njimi ne da več pritegniti potomcev prvih izseljencev: "Veselice s polkami in kranjskimi klobasami niso več primerne za večinski del slovenske diaspore."

Nastale razmere po Beblerjevem mnenju narekujejo nujne spremembe delovanja matice. Predsednik SIM je zato predlagal pripravo in izvedbo izrednega občnega zbora v septembru, kjer naj bi za uspešno delo opravili nujne statutarne in druge normativne spremembe, spremenili in poenostavili bi strukturo organov SIM, izpeljali temeljito kadrovsko obnovo organov (volitve novega izvršilnega odbora in vodstva SIM) ter sprejeli dolgoročno usmeritev delovanja društva.

Skoraj vsi razpravljalci so kritično spregovorili o delu društva, kjer so se že lep čas pojavljala nesoglasja med nekdanjim (zdaj že zamenjanim) glavnim tajnikom SIM Janezom Rogljem in predsednikom Beblerjem. Njuna razhajanja naj bi bila predvsem konceptualno o načinu dela; Beblerju naj bi namreč del članstva očital diktatorsko vodenje društva. Kot je bilo mogoče slišati od udeležencev zbora, pa je medtem med izseljenci pripomb na delo SIM vse več. Članica SIM Milica Drebše Štolfa je Beblerju očitala, da se mu ni zdelo vredno obravnavati težav v društvu, jih analizirati in morda spremeniti svojega odnosa. Podobnim očitkom se je pridružil Jože Prešeren , ki je obsodil Beblerjev odnos do strokovnih služb društva.

So se pa skoraj vsi razpravljalci strinjali, da matica ne sme umreti in mora še naprej opravljati svoje poslanstvo, za katerega so nekateri sicer menili, da je nastopil čas njegove prevrednotenja. "SIM je treba povrniti ugled s tem ali z novim vodstvom. Ustvariti moramo take razmere, da se bodo izseljenci ponovno z veseljem vračali," je še pripomnila Drebše Štolfova.

Na zboru je postalo dokaj očitno, da je nezadovoljstvo nad predsedovanjem dr. Beblerja izjemno. Kar po tekočem traku so namreč padali predlogi, kako se ga znebiti. Dr. Beblerju je bilo predlagano, naj s podpredsednikom društva Petrom Kovačičem Peršinom odstopita, spet drugi pa so želeli, da ga razrešijo kar na občnem zboru. A ko bi o omenjenih in drugih predlogih morali odločati, so ugotovili, da so postali nesklepčni. Zato tudi niso mogli sprejeti zaključne bilance delovanja društva v lanskem letu, kar pa je za SIM lahko veliko bolj usodno kot še kakšen mesec nadaljevanja razglabljanj o kadrovskih zadevah. Če zaključne bilance namreč ne bodo potrdili do 30. junija, bi to pomenilo, da se je SIM dejansko kar sama ukinila. Datum nadaljevanja včeraj prekinjenega občnega zbora še ni znan.