Skupno je izobraževanju in predšolski vzgoji namenil dobrih 13 milijonov evrov manj. Konkretno se bo to poznalo pri sanaciji azbestnih streh vrtcev, bolj skopuškem občinskem sofinanciranju varstva otrok, kar bo najverjetneje pomenilo do 10-odstotno podražitve vrtcev, in skorajda zamrznjenih investicijah v osnovne šole in vrtce, ki bi jih moralo biti za 6,8 milijona evrov, v proračunu pa so za to predvideli le dobrega pol milijona. Med področji, ki jim predlog novega proračuna namenja manj denarja, bosta tudi kultura s skoraj 3 milijoni evrov manj in zdravstvo s slabimi 800.000 evri manj.

Kljub napovedim o reorganizaciji mestne uprave bo ta pod Jankovićem očitno bolj potratna od letošnjega leta, saj bo po kadrovskem načrtu konec letošnjega leta v MOL šest zaposlenih več, skupaj torej 560. Tudi stroški mestne uprave bodo za dobrih 15 odstotkov višji od realiziranih v lanskem letu in s skoraj 27 milijoni evrov predstavljajo tretjo najvišjo postavko predloga letošnjega proračuna.

V oči bode dejstvo, da je denarja za županstvo še enkrat več kot lani (skoraj pol milijona evrov), da bodo vodilni za potovanja v tujino odšteli skoraj polovico več (242.000 evrov), medtem ko se bodo stroški za hotele in restavracije povišali kar za 157 odstotkov. Tudi v službi bo županstvu lepše, saj bodo za prenovo Magistrata porabili 167.000 evrov. Več denarja bo tudi za strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi (198.000 evrov oziroma za 52 odstotkov več kot lani), delo svetniških klubov in nakup avtomobilov.

Še naprej bo Mestna občina Ljubljana veliko plačevala računalniškim podjetjem, saj je za nove računalnike in programsko opremo predvidenih kar 1,3 milijona evrov, medtem ko v mariborski občini za to porabijo petkrat manj denarja, v Celju pa kar desetkrat manj.

Bogata bodo tudi sredstva, ki bodo šla za komunalo (46 milijonov), medtem ko je še lani prva predšolska vzgoja (41 milijonov) letos zdrsnila na drugo mesto. Občutno več denarja bo občina porabila za vzdrževanje in naložbe v ceste (6,8 milijona), več kot podvojena pa so tudi sredstva za prostorsko načrtovanje (5,7 milijona).