Po dolgih dneh obilnega deževja je tudi na odročni Korenjak nad Zavrčem končno posijalo nekaj sonca. Pretekli četrtek je bilo na vinorodnem griču tik ob državni meji s Hrvaško še prijazneje kot običajno. Nataša Tavčar iz zasavskega podjetja Xella porobeton je družini Hohnjec simbolično predala ytong zidake za vso hišo in zraven še vse tisto, kar je potrebno za gradnjo, s svetovanjem vred. Pa ne samo to. Herta Kočjaž je še isti dan sporočila, da bo podjetje Bramac iz Dobruške vasi trem Hohnječevim fantom podarila vso kritino za novo hišo. Nekaj denarja je primaknila tudi naša Iskrica, zdaj je treba dobiti zidarje in krepko pljuniti v roke.

na veselje žene Marije. Več bo z družino, posebej še s fanti, ki ga resnično potrebujejo, lahko bo pomagal zidarjem, denar, ki ga je doslej porabil za bencin in hrano, tega je bilo za pol plače, pa bosta zanesljivo koristneje porabila.

Stiska je ganila mnoge

V pomoč Hohnječevi družini se ta čas vključuje tudi ptujski Rdeči križ. Kot nam je dejala sekretarka Marjana Cafuta, se bodo povezali z občinsko organizacijo v Zavrču in ob pomoči poverjenikov nagovarjali ljudi dobrega srca tod okoli za denarno in vsako drugo pomoč pri gradnji Hohnječeve hišice. Pri tem jim bodo pomagali tudi novinarji krajevnih medijev, še posebej ptujska televizija. Njihov trajnik, na katerega lahko dobri ljudje in podjetja nakažejo denar, je: Občinsko združenje RK Ptuj, Nova kreditna banka Maribor, podružnica Ptuj; 01000-0000400014, sklic na štev. 05 1202464-192090-2628522, ali pa na našo Iskrico, Pomoč otrokom.

In še to: najpomembnejše delo pri vsej stvari je opravila ptujska socialna delavka Tatjana Matjašič, ki ni držala rok križem, ko je "na kraju samem" zaznala hudo stisko Hohnječeve družine. Nemudoma je poklicala Iskrico in vprašala, ali jim je mogoče kako pomagati. Akcija je stekla v nekaj dneh. Ko je pred dnevi izvedela, da bo družina dobila porobeton za vso hišo, je bila ganjena do solz in skoraj tako srečna kot družina na Korenjaku. Kaj bo šele rekla, ko bo izvedela za bramac in morda še za kakšno koristno reč za novo hišo, darilo naših bralcev!

Vsakomesečna inventura

Mesec je naokoli, ponovno so na vrsti naši dobrotniki in številke. Kot nam je sporočila naša blagajničarka Branka Velikanje (za vse informacije s področja Iskričinih financ je na voljo na tel. št. 04/201-39-31), je maja 143 darovalcev zbralo 803.300 SIT, obresti iz depozita so nanesle 6813,04 SIT, skupaj smo imeli na računu 3.044.208,64 tolarjev.

Za Iskričine družine so denar namenili: za Mariborčanko Nino Šoštarič tri tisočake Vera Lakovič, s. p., iz Ljubljane; za Luka Cvetka iz Parecaga 2000 tolarjev Rezika Zupanek iz Bučke; za Borovnikove 2000 Janez Zorko iz Maribora; za Grašičeve iz Sv. Jurija 2500 SIT Miha Hudeček iz Ljubljane, po 5000 Primož Strniša iz Domžal, Janko Erjavec iz Ljubljane in Stana Eržen iz Strmice, 10.000 tolarjev M. V. iz Ljubljane; za Hohnječeve 3000 Marija Ules iz Lovrenca; za Ivaneževe in Nedimovićeve po 7000 tolarjev Pirc iz Ljubljane; za Marijo Marguš 2000 Jože Kosmelj iz Železnikov, štiri tisočake Bernard Gregorič iz Ankarana; za Katjino dvigalo po dva tisočaka I. Batišta iz Celja in Marija Habjan iz Polzele, po 3000 Roža in Franci Grah z Jesenic ter Vera Lakovič, s. p., iz Ljubljane, po 5000 tolarjev Pavla Strel iz Škofje Loke, Anita Gaberšček iz Ajdovščine, Zora Štros iz Bohinjskega jezera in Olga Bucik iz Ljubljane Polja, po 10.000 SIT Ivanka Žun iz Mengša in Ivana Kutnjak iz Smlednika; za Smukavčeve tri tisočake I. Batišta iz Celja; za Grandove 20 tisoč tolarjev M. Š. iz Ljubljane in dva tisočaka Rezika Zupanek iz Bučke za Skokovi deklici iz Kočevja.

Prispevki v blagajno

Iskričino blagajno so tudi maja polnili dobri ljudje z vseh koncev Slovenije. Po 1000 tolarjev so revnim otrokom namenili: L. C. iz Škofje Loke, Cvetka Birsa iz Ankarana, Angela Mesarič Tinev iz Beltinec, Sabina Švafgan iz Slovenske Bistrice, Anton Joras iz Sodražice in Marinka Šešet z Vrhnike; po 1500 SIT Marjetka Birsa iz Ankarana in Zvone Domačinovič iz Ljubljane, po 2000 tolarjev Jože Kosmelj iz Železnikov (štirikrat), Ivana Tehovnik iz Škofje Loke, Olga Črmelj iz Gorenje vasi, Irma Kragelj iz Kanala, Emilija Glavina iz Kopra (v spomin na Petra Milčinoviča), Maruša Lavtar iz Kranja, Danilo Mencej in Miodrag Vujovič iz Ljubljane, Verica Mesesnel iz Medvod, Suzana Curman iz Murske Sobote, Meri Kozelj iz Portoroža, Barbara Slabe iz Preddvora, Robert Mlakar iz Sežane in Kalan iz Slovenske Bistrice; po 2500 SIT Duška Leskošek iz Bitrice ob Dravi, Rozi Berglec, Jožica in Avgust Ilič iz Ljubljane; po tri tisočake Albin Sinkovič iz Buče, Tatjana Mizori Zupan iz Domžal, Ana in Jože Čepon iz Hotedršice, N. N. iz Hrastnika, Franc Fajfar iz Kisovca, Gizela Špiler iz Krškega, Jožica Žbogar iz Kranja, Angelca Božič in Mija Baš iz Litije, Lilijana Marolt in Anica Zupanc iz Ljubljane, Anton Črnugelj iz Postojne, Tomislav Lomšek iz Rečice, Vesna Piršič z Roba, Frančiška Pirh iz Velenja in Ivan Vrtačnik iz Vodic; 3500 SIT medgeneracijska skupina Korenina iz Šentlamberta Zagorja; po 4000 tolarjev Janja Sinkovič z Bleda, Jelka Blaznik iz Dravograda, Marija Jakoš iz Ljubljane Dobrunj, Janez Kupljen iz Ljubljane, Vida Ravnohrib z Otočca, Marija in Alojz Jakša iz Prevoj in Ciril Bačer iz Vipave; po pet tisočakov Ivica Rojnik iz Žalca (dvakrat), R. M. iz Šmarjeških Toplic, Iztok Tajnik iz Šoštanja, Silva Adlešič iz Adlešičev, Božena Štucin iz Ajdovščine, Marija Odar iz Bohinjske Bistrice, Branko Redek z Brezovice, Cvetka Lapanje iz Deskel, Korošec, Vida Opara in T. D. iz Domžal, Elizabeta Pokorn iz Izlak, Štefka Zorman, Sonja Ravnik in Marko Langus z Jesenic, N. N. iz Kranja, Andrej Šalehar iz Ljubljane Šentvida, D. Hartman, Tatjana Klinar in Marija Garič (dvakrat) iz Ljubljane, Marija Cerar iz Lukovice, Majda in Ivan Jovan iz Mislinje, Olga Kamin iz Nove Gorice, Andrej Krnc, s. p., iz Novega mesta, Tomaž Rant iz Poljan, Stanko Šibila iz Starš, Vikica Gračner iz Velenja, Matej Vozel iz Višnje Gore, Lenart Jesenovec z Vrhnike; po šest tisočakov Janez Orehek iz Domžal in Julijan Konjar iz Ljubljane; 6300 SIT Dominvest, d. o. o., z Jesenic; po 7000 Milan Dobnikar iz Dobrove in T. Potočnik iz Ljubljane; 7500 SIT Jože Divjak iz Brestanice; 8000 Roman Marčun, s. p., iz Domžal; po 10.000 tolarjev Brane Balantič iz Žirov, Igor Matjašič iz Žirovnice, Marija Špeglič iz Škofje vasi, Irena Vrbič z Brezovice, Feliks Fidler iz Dramelj, Marjan Vrtač z Golnika, Zdravko Zadravec iz Gornje Radgone, N. N. iz Kopra, T. D. iz Domžal, P. V. iz Kranja, Franc Rojnik iz Laškega, Roman Šubelj, s. p., iz Ljubljane Dobrunj, Mojca Trtnik iz Ljubljane Polja, Draga Žužek, Elda Lavrič, Janja Pek, Velimir Vardjan in David Jurkovič iz Ljubljane, Jože Sinkovič iz Podčetrtka, upokojena zdravnica iz Postojne, F. S. iz Sevnice; 15.000 tolarjev Alukomen oprema, d. d., iz Komna (namesto cvetja ob smrti upokojenca Stanislava Bandlja), 20.000 Ivica Prosen iz Ljubljane (v spomin na Mileno Prosen), 41.000 SIT Franc Smole, s. p., iz Komende in 40.000 tolarjev Anton Mihorič iz Ljutomera.