"Naše izkušnje kažejo, da kandidati psihološka testiranja razumejo kot povsem normalen in običajen del postopka izbire. Na takšne postopke namreč naletijo v skoraj vseh uspešnih in urejenih organizacijah," nam je povedal Radovan Kragelj iz podjetja Kragelj & Kragelj za upravljanje kadrovskih potencialov. Kandidati pa se še vedno soočajo s strahovi pred tovrstnim testiranjem. "Nekateri so mnenja, da bomo o njih na ta način izvedeli prav vse - tudi najbolj intimne stvari in nagnjenja. Takšnim kandidatom pojasnimo, da ugotavljamo samo tiste lastnosti, sposobnosti, potenciale..., ki so neposredno povezani z zahtevami delovnega mesta," je še dodal Radovan Kragelj. Testi ne smejo biti diskriminatorni, torej ne kvalificirajo na podlagi rase, barve, vere, spola ali nacionalne pripadnosti. Prav tako ne smejo meriti psihološke abnormalnosti ali odkrivati mentalnih bolezni, ampak morajo temeljiti na domnevi, da je oseba mentalno zdrava.

SPOSOBNOST, OSEBNOST, INTERESI

"Psiholoških testov je zelo veliko. Izbor testov, ki jih bomo pri posameznih kandidatih uporabili, je odvisen od zahtev delovnega mesta in obsega informacij, ki jih naročnik potrebuje," je razložil Radovan Kragelj. Tudi v njihovem podjetju uporabljajo različne pristope, in sicer test ocene različnih sposobnosti, kompleksno analizo osebnostne strukture, oceno timskih vlog, analizo poklicnih in kariernih interesov, analizo razvojnih sider (pokaže, katere aktivnosti so tiste, ki jim bo posameznik v svoji karieri namenjal največ pozornosti) in diagnostični intervju. Testi, ki na primer ocenjujejo profil usposobljenosti, ocenjujejo zmožnosti kratkoročnega delovnega spomina, logiko, verbalno razumevanje in sporazumevanje, sposobnost analitičnosti ipd. Posamezniki, ki se odločijo na primer za test poklicnih interesov, lahko s pomočjo rezultatov testa ugotovijo, ali je za njih primernejše fizično ali miselno delo, vodilna ali podrejena pozicija, delo v ekonomiji, kulturi, politiki ali v kateri drugi poklicni veji. Testni moduli se sestavljajo in združujejo glede na želje kandidata in delodajalca ter glede na poklicno usmerjenost.

TESTIRAJO PSIHOLOGI S CERTIFIKATOM

Za psihološka testiranja so določeni psihologi s certifikatom. Že samo po sebi je logično, da se z duševnostjo ne morejo "igrati" gradbenik, inženir ali ekonomist. Psihologi so tisti, ki so za tovrstno vrednotenje in analizo usposobljeni, poznajo teste, upoštevajo etična načela in odgovarjajo za morebitne napake ali kršitve. Test mora biti veljaven in zanesljiv. Rezultati se hranijo do deset let, dostop do njih pa imajo samo pooblaščene osebe. Zato je tudi toliko bolj pomembno, da se preveri avtorstvo testa, ki mora biti strokovno priznano. Poleg tega je pomembna primerljivost rezultatov, ki morajo biti primerjani z rezultati referenčne skupine. To pomeni, da se morajo ujemati spremenljivke, kot so izobrazba, poklic ipd., skratka, da rezultate primerjajo s skupino z enakimi spremenljiv-kami.

IZVEDBA TESTIRANJA MORA BITI RAZUMLJIVA

Glede na test se določi tudi čas trajanja testiranja. Lahko gre za kratek test, ki ne zahteva več kot dvajset minut, lahko pa testiranje traja tudi do štiri ure. Pri tem je pomembno, da kandidata seznanijo z navodili. Glede na to, da obstaja več vrst testov, je tudi način njihovega reševanja različen. Naloge so lahko časovno omejene ali neomejene. Časovno omejene so na primer naloge testov sposobnosti. Osebnostni testi imajo nasprotno značilnost, da ni nepravilnih odgovorov in ločevanja na slabo ali dobro. Kadroviki iščejo različne lastnosti za različna delovna mesta in individualizem je lahko na primer za določeno delovno mesto zaželena lastnost, spet za drugo ravno obratno. Kar pa je za mnoge najbolj zanimivo in predvsem tudi presenetljivo, ko dobijo v roke rezultate, je to, da testi pogosto vključujejo tudi merjenje iskrenosti. To pomeni, da ocenijo, ali ste se trudili odgovarjati na način, za katerega mislite, da bi odgovarjal delodajalcu ali pa ste s tem neobremenjeni. Iskre-nost se torej splača tudi tukaj.