Je pa prvostopenjski senat zmotno presodil, da je Pešić do spremembe zakonodaje še lahko izdajal zdravniška spričevala, potem pa ne več, zaradi česar v sodbi ni upošteval 672 izdanih spričeval. Višje sodišče je spremenilo sodbo, tako da vključuje vseh 1560 spričeval, ki so bila po mnenju tožilstva nezakonita. Pešiću je zato kazen za posebne primere ponarejanja listin zvišalo za tri mesece, namesto 6000 bo moral plačati 8000 evrov denarne kazni, vrniti pa bo moral več kot 34.000 evrov nezakonitega zaslužka namesto 19.000. Enotna zaporna kazen po novem znaša leto in sedem mesecev. Pešić jo bo odslužil s 1150 urami dela v splošno korist. Za Lovšeta je kaznivo dejanje ponarejanja poslovnih listin od lanske razglasitve sodbe do letošnjega marca zastaralo. Pravnomočna pa je obsodba na leto in deset mesecev zaporne kazni zaradi zlorabe uradnega položaja. Odslužil jo bo s 1330 urami družbeno koristnega dela. Vrniti bo moral nekaj manj kot 10.000 evrov. Kazen zdravnici Grosek Pšeničnik ostaja enaka, leto in štiri mesece zaporne kazni zaradi posebnih primerov ponarejanja listin. Odslužila jo bo z 970 urami v splošno korist. Plačati bo morala približno 4000 evrov denarne kazni in vrniti 26.000 evrov.