V sredo po koncu trgovanja je družba objavila poslovne rezultate za prvo četrtletje. Pričakovanja so bila visoka. Tudi zaradi tega, ker je dan po prejšnji objavi rezultatov, pred tremi meseci, delnica porasla kar za 24 odstotkov. Analitiki so pričakovali, da bo dobiček na delnico v prvem četrtletju znašal 5,58 dolarja, kar bi pomenilo rast 412 odstotkov glede na leto prej. Napoved prihodkov je znašala 24,6 milijarde, kar bi pomenilo rast 242 odstotkov v primerjavi z letom prej. Objavljeni rezultati so visoka pričakovanja še presegli. V prvem četrtletju je družba tako zaslužila 6,12 dolarja na delnico (rast 461 odstotkov glede na prejšnje leto) ob prihodkih 26 milijard dolarjev (262-odstotna rast). Za drugo četrtletje so ob tem napovedali prihodke v višini 28 milijard dolarjev. Ob tem je družba napovedala še cepitev delnic v razmerju 1:10, da bodo bolj dosegljive tudi malim vlagateljem. Kar pomeni, da bo vsak delničar namesto ene po novem imel deset delnic. Reakcija vlagateljev po koncu trgovanja v sredo je bila pozitivna, delnica je pridobila 6 odstotkov in prvič presegla 1000 dolarjev. Zanimivo bo videti, ali se bo pozitivno razpoloženje ohranilo tudi v četrtek v rednem trgovanju in v prihodnjih dneh, kar bo vplivalo tudi na celoten delniški trg.