Terminske pogodbe za baker so zaradi močnega povpraševanja in omejene ponudbe dosegle rekordnih 5,15 dolarja za funt. Kitajska vlada je namreč napovedala odkup neprodanih stanovanj in dodatne spodbude za infrastrukturo, kar ob zelenem prehodu in investicijah v zmogljivosti umetne inteligence povečuje pričakovanja o porabi bakra.

Tudi na domačem borznem trgu smo priča pestremu dogajanju. NLB Skupina je dosegla pomembno rast, potrdila učinkovitost svojih strategij in se pokazala kot pripravljena na izkoriščanje priložnosti v dinamičnem regionalnem gospodarstvu. Občutno izboljšani finančni rezultati in poudarek na trajnostnem razvoju nakazujejo možnosti za nadaljnjo rast, bodisi organsko bodisi preko prevzemov. Banka je likvidna z dobičkonosnostjo in razmerjem med posojili in depoziti 67,7 odstotka, kar zagotavlja obilje sredstev za nadaljnje poslovanje in strategije.

Za leto 2024 NLB načrtuje prihodke 1,2 milijarde evrov in čisti dobiček 500 milijonov evrov, kar pomeni 25 evrov na delnico, ob trenutni ceni delnice 117 evrov. Banka napoveduje podvojitev obsega poslovanja do leta 2030 z nadaljnjo digitalizacijo in širitvijo na trgih jugovzhodne Evrope. Letos NLB izplačuje dividende v višini 11 evrov na delnico, vsaj toliko lahko pričakujemo v prihodnjem letu.

O dobrem rezultatu sta poročali še novomeška Krka in Sava Re. Prva v zadnjih letih konsistentno izboljšuje svoje poslovne rezultate, kar povečuje dobiček in dividende ter vrednost delnic. V letošnjem letu je tržna kapitalizacija Krke narasla, tečaj delnice je 31. marca znašal 128,50 evra, kar je 17 odstotkov več kot konec leta 2023. Kljub rasti delnice ostajajo atraktivne. Krka ima močno bilanco z nizko zadolženostjo in visoko likvidnostjo. Skupne finančne obveznosti predstavljajo manj kot tri odstotke kapitala. Donosnost kapitala (ROE) je 17,7 odstotka, donosnost sredstev (ROA) pa 14,1 odstotka. V prvem četrtletju je Krka ustvarila 486,1 milijona evrov prihodkov, kar je 6 odstotkov več kot lani, z dobičkom pred davkom 118,6 milijona evrov (11 odstotkov več).

Zavarovalna skupina Sava (Sava Re) je v prvem kvartalu 2024 dosegla znatno rast poslovanja in dobička. Obseg poslovanja je medletno zrasel za 18,4 odstotka na 307,8 milijona evrov, pri čemer so k rasti največ prispevale kosmate premije pri premoženjskih in življenjskih zavarovanjih ter pozavarovanju. Čisti poslovni izid je dosegel 29,8 milijona evrov, kar predstavlja 48,3-odstotno rast glede na enako obdobje lani. Poleg večjih zavarovalnih prihodkov je bila rast posledica ugodnega škodnega dogajanja brez večjih škod ali naravnih nesreč. Glede na poslovne izide prvega kvartala in napovedi cene delnic NLB, Save Re in Krke na trgu Ljubljanske borze še naprej ostajajo atraktivne.