A v uredništvu menimo, da je komisija naredila korak premalo. V luči varčevalnih ukrepov, ki bodo potrebni, če naj država izpolni vse zahteve po povišanju plač v javnem sektorju, bi bilo bolj preprosto sedanji drog preimenovati v spomenik osamosvojitve. Edini strošek tega spomenika bo nato občasno pranje ali zamenjava zastave.