Ko so pred slabima dvema tednoma Ljubljančani opazili, da na bunkerju ob PST ob Vojkovi cesti potekajo gradbena dela, je po facebooku zakrožila njegova fotografija. Pod vtisom podobe zgodovinskega objekta, s katerega so odstranili omet, so se prebivalci spraševali, kaj se dogaja. Nekateri občani so delili še svoje spomine, kako so se v sedemdesetih letih, ko je bil bunker odprt, v njem kot otroci igrali.

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so nam odgovorili, da bunker zaradi dotrajanosti in poškodb prenavljajo. Predvidena je sanacija poškodb, ne pa tudi kakšne spremembe v videzu ali uporabljenih materialih, so še glede objekta, ki je del varovanega območja PST, pojasnili na občini. Pri tem pa dodali, da prenavljajo tudi bunker ob Rjavi cesti in da si za oba prizadevajo, da ju uredijo do tradicionalnega majskega pohoda Pot ob žici.

O poteku del na zaščitenem območju so, kot so zapisali na ljubljanski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), informacije od MOL prejeli v torek, 24. aprila. Občina, ki je investitorica posegov, jih je seznanila s specificiranimi popisi del za obnovo bunkerjev na PST ob Vojkovi in Rjavi cesti, kot tudi za obnovo okolice 12 spomenikov na PST od Koseškega bajerja do Jarške ceste. »Na podlagi prejetih popisov bo med ZVKDS in MOL potekalo usklajevanje glede izvedbe posamičnih posegov,« so pojasnili na zavodu.

Fizični lastnik bunkerja ob Vojkovi cesti

Prenova bunkerja ob Vojkovi cesti pa je odprla nekatera vprašanja. Po podatkih v zemljiški knjigi je namreč zgodovinski objekt v lasti fizične osebe, in ne občine. Na vprašanje, ali je občina v preteklosti poskusila odkupiti zemljišče z bunkerjem, so na ljubljanskem oddelku za ravnanje z nepremičninami pojasnili, da so v letu 2018 prek ZVKDS prejeli vlogo zasebnice, naj se občina izjavi o morebitni uveljavitvi predkupne pravice. A ker občina ni prejela ustrezne dopolnitve vloge, izjava o predkupni pravici ni bila izdana. 

Veliko zemljišč na PST v zasebni lasti

Podatka, koliko kvadratnih metrov oziroma odstotkov površine PST je v zasebni lasti, na ljubljanski občini nimajo. Pravijo pa, da zemljišča, ki so na varovanem območju v zasebni lasti, odkupujejo v skladu s prejetimi vlogami in na podlagi projektov. Na vprašanje, koliko zemljišč, ki so na PST v zasebni lasti, so odkupili v zadnjih petih letih in kakšni so načrti za morebitne tovrstne nakupe v prihodnje, so na oddelku za ravnanje z nepremičninami odgovorili naslednje: »Zemljišča smo odkupovali skladno z zakonom o cestah. Gre za ogromno število zemljišč, ki so v lasti različnih lastnikov. Ob tem se stranke v večini primerov ne strinjajo z odkupno vrednostjo zemljišč in niso pripravljene zemljišča prodati po ponujenih cenah, ki znašajo med 8 in 30 evrov (na kvadratni meter, op. a.).« Vendar za zemljišča, ki jih posamezniki niso želeli prodati po ponujeni ceni, na ljubljanski občini v »pretežni meri« niso sprožili postopka razlastitve.

Ker je PST »zavarovano območje, spomenik oblikovane narave, naravna vrednota«, zanj z vlaganji in vzdrževanjem, kot so odstranitev posušenih dreves, obrez dreves, košnja trave, sajenje dreves in obnova poti, občina skrbi ne glede na lastništvo, so pojasnili na ljubljanskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.