Javno pismo:

Sporočili smo, da imamo tudi mi dovolj, saj družinska medicina doživlja erozijo, ki bo v naslednjih letih prinesla nepredstavljive posledice. Teža zdravljenja se bo ponovno prenašala na sekundarni nivo, povečala se bo obolevnost in s tem umrljivost med državljani. Državljane Slovenije smo zato pozvali, da se skupaj z nami zavzamejo za dostopno, varno in strokovno zdravstvo.

Nad odzivom Ministrstva za zdravje na naše javno pismo smo se zgrozili. Zavajanje in relativizacija razmer sta v časih, ko so razmere tako zaskrbljujoče, milo rečeno, neodgovorna. Namenjena zgolj temu, da skušajo odgovorni prikriti lastno vlogo pri slabšanju razmer. Zaradi takšnega odnosa nas je danes še več tistih, ki želimo javno opozoriti, da so razmere v primarnem zdravstvu alarmantne. Prej ko si bodo odgovorni to priznali, prej bodo začeli sprejemati ukrepe za reševanje razmer.

Zakaj? Zato, ker odziv ministrstva vsebuje številne neresnice, manipulacije in zamolči pomembna dejstva. Trdijo, da naš model primarnega zdravstva pogosto izpostavljajo tudi v drugih evropskih državah kot primer dobre prakse, zamolčijo pa, da prav nobena država EU nikakor ne poskuša prekopirati našega modela. Zavedajo se namreč, da za tak model ni mogoče zagotoviti zadostnega števila zdravstvenega kadra.

Ministrstvo za zdravje navaja, da je število vseh zdravnikov naraslo za 31 odstotkov, zdravnikov splošne in družinske medicine pa za 32 odstotkov. In da je bilo v letu 2013 v Sloveniji zaposlenih 1025 zdravnikov splošne in družinske medicine, v letu 2022 pa 1349. Pozabili pa so dodati za državljane nekaj veliko bolj pomembnih dejstev. Po podatkih ZZZS se je število zavarovancev v tem času povečalo za 100 tisoč, za 26 odstotkov pa se je povečalo število zavarovancev nad 65 let. Pozabili so omeniti tudi, da število zdravnikov družinske medicine od leta 2020 ne narašča več, saj so bili od leta 2016 sprejeti številni ukrepi, s katerimi se je zmanjševalo zanimanje mladih za poklic družinskega zdravnika. Dejstvo je, da se število nosilcev timov družinske medicine zmanjšuje. Po uradnih podatkih ZZZS jih je bilo leta 2013 856, leta 2020 963, leta 2022 956 in 2024 946. Še en dokaz, da se resnično obetajo dramatični časi, kaže tudi podatek, da se je na trenutnem razpisu za specializacije iz družinske medicine na 70 prostih mest prijavilo 22 kandidatov.

In kakšne ukrepe sprejema ministrstvo? Letos je sprejelo uredbo, s katero je drastično zmanjšalo možnosti nagrajevanja za time v ambulanti družinske medicine. Kazni, ki jih lahko dobijo izvajalci družinske medicine, so se povečale na do 10 tisoč evrov za posamezno kršitev. Gre za petdesetkratno povečanje možnosti kaznovanja. Tudi za najbolj banalne administrativne napake ali nedoslednosti. Tudi za morebiten pojav čakalnih dob v osnovnem zdravstvu je predvidena kazen do 10 tisoč evrov za vsak primer posebej. Ne glede na to, da pogoji za oskrbo brez čakalnih dob niso vzpostavljeni.

Za naslednje mesece je ministrstvo napovedalo tudi spremembo obračunavanja glavarinskih količnikov. Pri tem so jasno povedali, da ne bodo upoštevali resničnih potreb prebivalstva, do katerih bi prišli z analizo dela na terenu.

To je realnost našega primarnega zdravstva, zato družinsko zdravniki ponovno pozivamo vlado, da nas začne poslušati in z ustreznimi ukrepi naslavljati vsebino in bistvo zdravnikovega dela. Naj ne išče bližnjic in matematičnih poti za rešitev težav, s katerimi jih samo še dodatno zapleta.

Seznam podpisnikov

Janez Emeršič, Jana Golub, Tatjana Hren, Alenka Antolinc Košat, Tanja Pavlovič, Iztok Rozman, Darinka Rupnik, Vesna Stefanovič, Mateja Plut Švigelj, Katarina Bratož Vidmar, Janez Zupančič, Janja Omejec Strnad, Špela Stražišar, Lana Pivk Kompolšek, Primož Nagode, Matic Kelvišar, Vlatka Rokvić, Katarina Žirovnik Kuster, Nika Ahačič Srednik, Ester Dolenc, Tjaša Valantič, Nives Kerševan, Milica Milovanović, Polona Campolunghi Pegan, Matjaž Divjak, Jasna Rovčanin, Eva Poljanec, Mirjam Bizjak Velikonja, Daša Kumprej, Tanja Vončina, Blaž Princes, Urška Zaletel, Metka Munih, Martina Grgič, Janja Grošičar Bernat, Dragana Pajčin Sarjanović, Dušan Senica, Jurica Ferenčina, Ivana Jelovčan, Jurij Pesjak, Dragana Đukić, Miha Trinkaus, Karin Malešič, Alojz Stopar, Mirjana Pavkov, Danica Groboljšek, Andreja Podbregar Marš, Žan Ferant, Mateja Oblak, Tanja Reberšek Erjavec, Pavla Rode Zalokar, Urška Kladnik, Alenka Kobal, Gregor Kralj, Stanka Brilej Kokotec, Ingrid Kus Sotošek, Janja Ojsteršek Radej, Eva Medvešček, Nina Pokorn, Mojca Zaviršek, Gaja Ključevšek, Urška Medved, Darja Bastič, Darja Smolej, Erna Sajovic Roglič, Aljaž Vesenjak, Roman Kralj, Jerica Obreza, Laura Markelj, Luka Kristanc, Maja Logar Polajnar, Tatjana Kitić Jaklič, Ana Špehar, Martina Šoklič, Martina Demšar, Martina Horžen, Andreja Štular, Milojka Župljanin, Tina Pernuš Seč, Mariša Lombar, Mariša Ogris, Maruša Arnejšek, Barbara Prosen Udir, Zala Dragonja, Zoja Pavlin Destovnik, Neža Kralj Rotar, Marija Gašperlin Kuralt, Alenka Bizjak, Valerija Vipotnik Zupanc, Erika Tratnik,

Andreja Fratina, Andreja Dolinar, Katarina Cotelj, Estera, Finci Leskovar, Andreja Smukavec Krajnik, Barbara Vavken, Natasha Gievska, Polona Blaznik, Urška Biček, Marta Štukl Sever, Milan Udir, Nataša Kern, Simona Kos, Gaja Leben, Veronika Šenk, Andrej Pangerc, Andreja Štular, Astrid Lui Rusjan, Branka Radi, Kapel Jasmina, Radovan Radulović, Karja Brozina Occhiena, Anton Pejić, Maja Cencič, Aleš Kajtna, Urška Herlah, Bojan Leskovšek, Tamara Elbl, Maja Rozman, Polona Rudolf, David Osredkar, Jasmina Ristić, Anja Krek, Tanja Tavčar, Marija Sevšek Podobnikar, Anja Torkar, Nina Prešeren Ovčak, Jan Peršin, Anja Krek, Tina Kajzer, Lucija Parkelj, Branka Štigl, Rajko Vajd, Tanja Zelinka, Petra Zajc, Marija Repolusk, Nataša Maguša Lorber, Viktorija Jančar, Eva Čander, Katja Krajnc, Tamara Kovačevič, Miodrag Balat, Petra Lobnik Paul, Nataša Korade, Tadeja Čeh, Sašo Duh, Simona Šilec, Jasmina Kolar, Ibraim Džabiri, Manja Budja, Karmen Kaiser, Tina Hozjan, Nina Mladenović, Barbara Pregl, Darja Marija Žnidaršič, Mateja Škrjanec, Mojca Miholič, Monika Jevšenak Peršolja, Olga Lonec Pogačar, Tadeja Škerl Pahernik, Nataša Podbregar, Sanja Bulatović, Tanja Buser, Lusien Fijavž, Simona Graselli, Romana Jordan, Simona Kajba Veninšek, Marija Komerički Gržinič, Martina Medved Fijavž, Gregor Moleh, Ana Planinc Trbovc, Alenka Popovič, Katja Presečnik Čebular, Damjana Smole, David Sopotnik, Ana Žvižej Cvetič, Andreja Zupančič, Metka Ošljak, Katarina Skubec Moćić, Milan Rajtmajer, Nina Kurnik, Vanja Kos, Boris Kos, Andrej Plut, Judita Trunk, Nevenka Šečer Dolenc, Nina Starašinič, Teja Novak Klemenc, Almira Tršan Balažič, Jana Plavc, Sonja Gruden, Jasmina Lukač, Darko Taseski, Tina Vaupot, Iris Hvala Krušič, Tina Krenker, Dušanka Kavšek, Danaj Hočevar, Mateja Kokalj Kokot, Naneta Legan Kokolj, Marko Virant, Mojca Klančar Dolinar, Janko Dolinar, Denis Voga, Domen Kocjan, Nina Rot, Ana Petek Veber, Katarina Verdnik Žilavec, Teja Krašna, Veronika Vezjak, Julija Ogrin Papič, Srđan Mančić, Jasna Krmec, Lucija Galič, Maja Dolanc Ferant, Manca Zupan, Vladimir Krstevski, Miroslav Jovanović, Amna Sarajlić, Jurij Hafner, Špela Šorli, Maja Gregorčič, Maja Fortunat, Mihaela Strgar Hladnik, Barbara Ferjan, Goran Mitrović, Aleksandra Visnovič Poredoš, Blanka Bradeško Kranjčevič, Janusz Klim, Marjetka Demšar, Doroteja Drobnič Kovač, Lara Peterlin, Gregor Rakar, Mirjam Zemljak, Anja Zidanšek, Pia Zabavnik Piano, Petra Veber Lenarčič, Nataša Poherc, Amira Hajdarević, Angelika Marjetič Ulčakar, Sara Melanič, Majdka Oberstar Pozaršek, Maja Vrhovec, Maja Strmole, Alenka Bahovec, Andreja Bahovec, Larisa Lovišček, Tatjana Cvetko, Irina Pirjevec, Klara Suhadolnik, Sanja Stanišič, Blaž Fujs, Sabina Jurkovnik Radojevič, Zlatko Čičigoj, Silvana Damnjanovič, Orjana Hrvatin, Irena Primožič Koradin, Sanela Tepšič, Tomislav Vitezica, Branislav Červenjak, Manca Podjed, Benjamin Štagar, Živa Mohar, Aneta Georgieva, Klara Požar, Dražen Žagar, Aljaž Šemrov, Ana Kermavnar Marinšek, Jelena Pajović, Karin Ivančič, Andreja Skok, Ana Marinčič Boštjančič, Petra Hojsak Debevec, Tanja Čehovim, Sabina Trpin, Magda Čeč Doles, Orhideja Dimc, Irena Vatovec, Dušan Baraga, Sašo Kavčič, Suzana Makoter, Miha Lavre, Tina Virtič Potočnik, Tina Tomšič, Mila Mršič, Mirjana Ninkov, Tatjana Kolenc, Mihaela Car Matjašič, Miran Fakin, Tadeja Godnič Pogačnik, Ljubislava Škibin, Mojca Lombardo, Tanja Petković, Mateja Guštin, Nina Presker, Snežana Kocijančič, Polona Sagadin, Karmen Pahor, Irena Vester, Miran Kolar, Branko Jerković, Miro Lasbaher, Marjanca Prelog, Mitja Mlakar, Maja Pelcl Veršič, Metka Marković Lesnjak, Iztok Kos, Mihael Majerič, Vlasta Ekart Fakin, Alenka Rokavec, Petra Krajnc, Miha Brenčič, Lidija Žitnik, Aljaž Čuš, Branka Popović, Mojca Voljč, Brigita Cvetko, Matija Jakopanec, Karmen Pišek Šuta, Zoran Koren, Borut Kostanjevec, Andrej Levanič, Aleksander Purg, Mateja Marčec, Marko Bricelj, Dušanka Meglič, Primož Horvat, Robert Ekart, Lea Školnik, Mojca Mihelak, Kristina Elena Nikolajevič, Mateja Grat,

Primož Novak, Klara Birk, Zala Grošelj, Kostja Jelinčič, Robert Kramar, Irena Kramar, Matej Končarević, Matevž Krašna, Nataša Bratina, Lilijana Horvat Jezeršek, Pia Lapajne, Polonca Lampe,

Katja Šantelj, Katja Simunich Knežević, Rok Ravnikar, Miranda Leban, Ines Emeršič, Igor Mihajlović, Barbara Krajnik Kete, Irena Krotec, Lea Bombač Tavčar, Mojca Pibernik, Darjan Godec, Marta Tetičkovič Ranfl, Nataša Pulko, Matija Ambrož, Mojca Žerdin, Nejc Jemec, Irena Bajc, Hana Škaler, Maja Batinič, Bilka Strel, Hema Dobrin, Vlade Milanović, Katarina Golob Jesenko, Nina Cvek, Leon Köveš, Dean Köveš, Ivana Zupančič, Nataša Goriup Kozar, Polona Vidič, Nuša Ilc, Miljen Vidaković, Mojca Valand, Dejan Golob, Selma Sitar Golob, Matija Žerdin, Urška Vučina, Matic Tement, Anže Opara, Marko Horvat, Vesna Limbek, Jasna Skamen, Vesna Lipičar, Igor Rakuša, Blaž Lavtižar, Franci Kokalj, Majda Brovč, Sonja Perovnik Kavčič, Mojca Lazar, Milko Zrnić, Iva Jurov, Vida Črešnar, Zorica Berić, Miha Lukač, Igor Muževič, Nejc Breznik, Silvija Doblekar, Lenka Špirić, Matjaž Kukovec, Andrej Likar, Daša Zore Slatinšek, Melanija Nikić Gačeša, Anita Dobrovolec, Ana Perišić, Goran Kurnik, Matej Perovnik, Urša Pogačar, Marija Osovnikar, Tina Bregant, Borut Kavčič, Bernarda Javornik, Tamara Ravničan, Karmen Lubej, Matjaž Vrbinc, Helena Božič, Kristina Stare, Tamara Planinc Perhavec, Justina Lušin, Mirjana Kocjan, Brigita Jazbar, Tanja Verščaj, Gorazd Kalan, Anja Bukovnik, Simona Špital, Jona Blatnik, Kristina Lovšin Salmič, Marjana Volarič, Ana Špehar, Črtomir Seušek, Goran Hekić, David Dijak, Marija Aritonović, Ines Pezić Pregrad, Nežka Strmčnik, Kristina Prijatelj Đuranović, Nina Lah, Nadja Khalil Rot, Ana Dovč, Janja Fišter, Timotej Lončarič, Brigita Pukmeister Rožič, Zora Bojc, Anja Marič, Kaja Hrovatin, Luka Kovač, Eva Zlodej, Petra Grbec, Matic Koželj, Janez Dolinar, Marjana Simčič Polak, Valerija Mlinar, Nataša Šiškin Horvat, Tatjana Nastran, Katja Juteršek, Boris Egić, Željka Igrec Blagus, Maša Javornik, Zala Arnejšek, Špela Puntar, Matevž Dobelšek, Štefan Čampa, Tina Svetlik, Valentina Černetič Korelec, Katja Stošicky, Urban Slokar, Alenka Simonič, Mateja Filipič, Roberta Ranteš Vincek, Anita Ferjuc, Tamara Černezel, Igor Košutić, Simona Samide, Jure Klanjšček, Natasa Fikfak, Jana Božič, Veronika Prijatelj, Andreja Švagelj, Zora Golob Lapoša, Saša Ilovar Strehar, Janja Pokeržnik, Barbara Grm, Sara Bitenc Zore, Mihaela Justin, Veronika Blažič, Matjaž Črep, Katarina Lucija Glas, Aleksandra Haring, Boštjan Likar, Andra Leskovec, Neža Hrastar, Marija Jeler, Lea Tomplak, Federico V. Potočnik, Teja Divjak Budihna, Polona Gams, Valentino Miljević, Rahela Simonič, Barbara Mazej Poredoš, Vesna Bančič Silva, Andreja Nabergoj, Mojca Ivankovic Kacjan, Katja Stopar, Bernarda Vogrin, Marko Lokar, Tarik Palalija, Helena Dolinar Kante, Stanko Pušenjak, Janja Schweiger Nemanič, Tina Pogačnik Petrič, Matej Drglin, Miha Vesel, Mirela Begić, Natalija Fink, Hana Hollan, Vesna Arcet Rodić, Mario Kulaš, Urška Koštomaj, Kristina Kamnik Jug, Maja Ivartnik Merkač, Lenart Andrej Zore, Blaž Vurzer, Sara Kern, Nataša Božović Mihailović, Tomi Voušek, Jan Kejžar, Anita Romih, Tatjana Jereb Žentil, Petra Simoniti, Selma Felician, Ajda Cimperman, Nina Lokovšek, Lena Šorli, Suzana Škorjanc Antolič, Jerneja Ahčan, Jerneja Vidmar, Jožica Lovrec Veternik, Maja Arzenšek, Gordana Prijović Rihtman, Veljko Ignjatović, Tilen Zamuda, Janja Demšar, Marko Simnjanovski, Martin Kenda, Bojan Rustja, Sara Onuk Tement, Barbara Samec, Marjetka Mlinar, Nika Kramar, Melani Musladin Pintar, Mia Becker, Martina Merše, Katarina Ralca, Anelija Gaceva.