Trenutno na vrhu prelaza Vršič lahko parkira do 350 vozil. Na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI) pravijo, da tako število vozil povzroča močno degradacijo obcestnega sveta, ovira pretočnost tranzitnega prometa na tej cesti in zmanjšuje prometno varnost. Razlog, da bodo po novem število parkirnih mest zmanjšali na 93, od tega bodo tri namenjena invalidom, so tudi pogoji soglasodajalcev. Kot so nam pojasnili na direkciji, so na območju prelaza predvidene rekonstrukcija ceste, ureditev parkirišč in para avtobusnih postajališč ter umestitev vremenske kamere.

Začetek gradbenih del na območju prelaza Vršič je predviden letos jeseni, večina del bo izvedenih v letu 2025, rekonstrukcija pa bo predvidoma zaključena spomladi 2026. »Potek del je odvisen od dinamike gradnje na vseh treh zgoraj omenjenih področjih,« so pojasnili na DRSI in dodali, da dela v turistični sezoni ne bodo potekala. Bo pa v času gradnje deloma polovična in deloma popolna zapora prometa.

V izdelavi načrt za postavitev zapornic

Za izvedbo sistema zapornic v dolinah na obeh straneh prelaza Vršič izdelujejo projektno dokumentacijo, ki zajema kranjskogorsko in trentarsko stran. Načrta sta trenutno še v izdelavi, izvedba javnega naročila za gradnjo pa je predvidena letos. Prometni režim naj bi bil tak, da bi bila vožnja čez prelaz mogoča v vsakem primeru, ustavljanje na vrhu prelaza pa le, če so na voljo prosta parkirna mesta.

V letošnjem poletju, ko umirjanje prometa z zapornicama še ne bo uvedeno, bosta občini Kranjska Gora in Bovec znova sami urejali promet na prelazu. Z rediteljsko službo preprečujejo zastoje na tej cesti, ki povezuje Zgornjesavsko dolino in Posočje ter je predvsem v poletnih mesecih močno obremenjena tako s tranzitnim prometom kot tudi turisti in pohodniki, katerih cilj je prelaz Vršič kot izhodišče za panoramske oglede in pohodništvo ter alpinizem.