Geodetska uprava Republike Slovenije je objavila poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2023. Kot razkrivajo podatki, se je število tržnih prodaj stanovanj v večstanovanjskih stavbah  lani v Sloveniji zmanjšalo za 15 do 20 odstotkov, število prodaj stanovanjskih hiš pa za 20 do 25 odstotkov.Glede na še začasno število evidentiranih prodaj za leto 2023 ocenjujejo, da je bilo lani v Sloveniji prodanih okoli 8000 stanovanj v večstanovanjskih stavbah in okoli 5500 stanovanjskih hiš. 

Po podatkih geodetske uprave rast cen stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo v letu 2023 s ni bila tako izrazita kot v rekordnem letu 2022, a kljub temu razmeroma visoka. Na ravni države so cene stanovanjskih hiš zrasle za devet odstotkov, cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah za šest odstotkov, cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb pa za osem odstotkov.

Na upravi pričakujejo, da se bo visoka rast cen stanovanjskih nepremičnin letos še zmanjšala. Ponekod lahko pride do stagnacije ali celo rahlega upada cen stanovanj, predvsem na sekundarnem trgu. Zaradi premajhne ponudbe novih stanovanj in zazidljivih zemljišč v največjih mestih, predvsem v Ljubljani, ki narekuje trende na slovenskem nepremičninskem trgu, pa hipnega velikega padca cen nepremičnin ne pričakujejo.

Najbolj aktiven je bil trg stanovanj lani v severni okolici Ljubljane. Sledila sta Kranj z okolico in Celje ter nato Maribor. Najmanj dejaven pa je trg stanovanj tradicionalno v Zasavju. Nekoliko drugačen je položaj pri stanovanjskih hišah, kjer je bila dejavnost trga lani največja v Celju, sledil je Maribor.