V T-2 so izpostavili, da je Slovenski državni holding (SDH) kljub tekočim izvršilnim postopkom in jasnim sodnim odločbam, ki zahtevajo unovčitev zavarovanj, ravnal v nasprotju s pravnomočnimi sodnimi odločbami ter sprožil nov stečajni postopek, ki zavestno postavlja pod vprašaj osnovne principe pravne države z namenom oškodovanja T-2.

Kot pravijo, je bil predlog za stečaj T-2 podan brez pravne podlage in temelji na neresničnih podatkih, kar kaže na izrazito nestrokovnost in škodljivost ravnanja SDH, podobne postopke v preteklosti pa da je ustavno sodišče spoznalo za nezakonite s strani ustavnega sodišča, kar je prineslo občutno škodo tako podjetju kot tudi državi.

»Slovenija se sooča z novim primerom nezakonitih postopkov in finančne neodgovornosti s strani SDH. Predlog za pričetek stečajnega postopka proti T-2 kljub jasnim izsledkom sodnih odločb in forenzične preiskave, kaže na nerazumnost SDH v škodo T-2 in tudi države,« so v današnjem sporočilu za javnost še zapisali v družbi T-2.

Iz SDH so ob tem sporočili, da aktivnosti, ki jih izvajajo z namenom poplačila terjatev, ne komentirajo. Da je bil za podjetje T-2 podan predlog za stečaj, pa trenutno tudi ni razvidno iz javno dostopnih evidenc.