Predsednica društva Maja Plaz je na novinarski konferenci na dan žensk poudarila, da so bile vse pravice žensk trdo priborjene in da je boj zanje vsakodneven. Dejala je, da je vsaka druga ženska v Sloveniji po 15. letu že doživela eno od oblik nasilja. Dodala je, da se je lani na društvo, kjer pomagajo žrtvam nasilja, v okviru različnih programov obrnilo 2909 uporabnic in uporabnikov.

Nasilje v družini še vedno prevečkrat obravnavano kot prekršek namesto kot kaznivo dejanje

Ocenila je, da je zakonodaja na tem področju sicer dobra, vendar potrebuje več izboljšav. Tako denimo meni, da bi morali uvesti dodatne rešitve, ki bi ženske bolje zaščitile ob prijavah nasilja in po razvezi z nasilnim partnerjem. »Pomembno se je osredotočiti na izboljšanju položaja žensk žrtev nasilja, ne pa na utrjevanju vzorcev podrejanja. Prenehati moramo z generiranjem tradicionalnih patriarhalnih družbenih vzorcev, prek katerih se ženske ohranja v podrejenem položaju, neenakosti in predvsem nevarnosti,« je poudarila.

Že v včerajšnjem sporočilu za javnost so v društvu izpostavili, da je nasilje v družini še vedno prevečkrat obravnavano kot prekršek namesto kot kaznivo dejanje. To po mnenju društva pomeni, da žrtev ne dobi nikakršne zaščite. Prav tako globa policije za prekršek praviloma obremeni družinski proračun ali pa jih morajo plačati celo žrtve. »Vse to pomembno negativno vpliva na kakovost življenja žensk in otrok ter prelaganje krivde in odgovornosti za preživeto nasilje na ženske,« so zapisali.

Mesec: skrb za gospodinjstvo še vedno v veliki meri žensko opravilo

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se je strinjal, da pravice žensk niso samoumevne, ter poudaril, da si je treba prizadevati za ohranitev in izboljšavo na tem področju. »Enakopravnost med spoloma in enakopravnost žensk ne pomeni ponižanje moških. Ne gre za bitko med spoloma, ampak za to, da se med sabo spoštujemo in da imamo enake pravice in enake možnosti, ne glede na to, katerega spola smo,« je dejal.

Po njegovih besedah se v Sloveniji razlike med pokojninami moških in žensk zmanjšujejo. Med dobrimi področji je še naštel dostopnost vrtcev, brezplačno šolstvo in vključitev žensk na trg dela po porodniškem dopustu. Hkrati pa je izpostavil, da je skrb za gospodinjstvo in družino še vedno v veliki meri žensko opravilo. To je med drugim sklenil na podlagi podatkov o koriščenju starševskega dopusta, ki ga je lani koristilo le pet odstotkov moških.

»Nasilje nad ženskami je najbolj nevralgična točka, ki jo moramo z vso politično občutljivostjo nasloviti in odpravljati,« je dejal. Zagotovil je, da bodo to področje naslovili z resolucijo o nacionalnem programu za preprečevanje nasilja v družini in nad ženskami, ki so jo v četrtek sprejeli na vladi.

Poleg tega je napovedal prenovo družinskega zakonika. Dejal je, da se pri tem osredotočajo na vprašanje nasilnih razvez in na to, kako izboljšati plačevanje preživnin. »Cilj pri družinskem zakoniku je, da letos izdelamo novelo,« je navedel.

Za naslednje leto je napovedal tudi uvedbo sistema, ki bo omogočal preverjanje plač moških in žensk za ugotavljanje plačnih razlik. Na podlagi tega sistema bodo lahko odgovorili, kako plačne razlike odpravljati, je dejal.

Na Društvo SOS telefon se sicer lahko obrnejo osebe, ki doživljajo nasilje, predvsem ženske in otroci. Pokličejo lahko na 24-urno telefonsko linijo 080 11 55 ali pišejo na naslov  sostelefon@drustvo-sos.si.