Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je razsodilo o premoženjski škodi, ki jo mora država povrniti slovenskemu kirurgu, 84-letnemu dr. Vinku Dolencu. Izraelsko sodišče je pred leti razsodilo, da mora Dolenc zaradi zapletov po operaciji izraelskemu pacientu plačati milijonsko odškodnino. Slovenska sodišča so to sodbo priznala. Dolenc se je pritožil na ESČP, ki je oktobra predlani razsodil, da je bila zdravniku v Sloveniji kršena pravica do poštenega sojenja. Dolencu in državi Sloveniji je dalo pol leta časa za dogovor, kako bo slednja popravila napako, sicer bo o ustrezni premoženjski škodi razsodilo sam. Ker do dogovora ni prišlo, so z ESČP danes sporočili, da mora Slovenija plačati Dolencu 390.000 evrov. Povrniti mu mora tudi kakršno koli premoženjsko škodo, ki je nastala po novembru lani, ko je bil prekinjen izvršilni postopek na podlagi terjatve, ki izhaja iz izraelske sodbe. Dolenčevo premoženje ni več predmet izvršbe, država pa mu mora plačati tudi 3100 evrov stroškov s tem delom sodnega postopka.

Presoja ustavnosti

Kirurg Dolenc je leta 1992 v ljubljanskem kliničnem centru operiral izraelskega državljana Eliyahuja Mesiko, ki je zaradi zapleta po operaciji benignega znotrajlobanjskega tumorja postal tetraplegik. Dolenca je tožil in leta 2006 je izraelsko sodišče razsodilo, da mora kirurg pacientu plačati kar 2,6 milijona evrov odškodnine. Dolenc je trdil, da sojenje ni bilo pošteno, a so naša sodišča sodbo vseeno priznala. ESČP pa mu je dal nazadnje prav. Kirurgovi ugovori so se vrteli predvsem okoli njegovega (ne)sodelovanja na sojenju v Izraelu in zaslišanja prič. ESČP je razsodil, da se ni odrekel sodelovanju na sojenju in da ga potem, ko je odrekel pooblastilo svojemu izraelskemu odvetniku, o nadaljevanju sojenja niti niso obveščali. Prav tako so po oceni ESČP slovenska sodišča, ki so sodbo priznala, premalo upoštevale posledice tega, da niso zaslišali vseh predlaganih prič. ESČP je razsodil, da mora Slovenija zaradi kršitve plačati Dolencu 9600 evrov odškodnine (zahteval je 500.000 evrov) in mu povrniti 6000 evrov stroškov. Vprašanje premoženjske škode pa je tedaj ostalo odprto.

Mesec dni po razsodbi je Dolenc na ljubljanskem okrožnem sodišču vložil predlog za obnovo postopka priznanja izraelske sodbe. Ker pa v 394. členu zakona o pravdnem postopku, ki govori o pogojih obnove postopka ni navedeno, da je dovoljena obnova postopka na podlagi sodbe, ki temelji na kršitvi konvencije o človekovih pravicah, je okrožno sodišče zahtevalo presojo ustavnosti. Postopek glede predloga za obnovo postopka priznanja sodbe je bil s tem prekinjen, prav tako izvršilni postopek zoper Dolenčevo premoženje, bančni račun, starostno pokojnino, premičnine in nepremičnine.

Povrniti že plačan del odškodnine

V vseh teh letih je Mesikova terjatev zaradi obresti in stroškov močno narasla. Okrajno sodišče je julija lani v enem od sklepov navedlo, da je Mesikova terjatev z obrestmi znašala že 11,6 milijona evrov. Dolenc pa je glede premoženjske škode v postopku pred ESČP navajal, da dolguje še okoli 5,8 milijona evrov in da je do konca novembra lani na podlagi izvršbe Mesiku plačal 329.300 evrov. ESČP je predlagal, da naj mu država ta znesek, ki naj bi skupaj z zamudnimi obrestmi znašal skoraj 450.000 evrov, povrne (plus morebitni davek). Sicer pa je navajal, da naj zaradi ocene, da sojenje ni bilo pošteno, država poplača celoten dolg do pacienta, določen z izraelsko sodbo.

Ustavno sodišče se glede zakona o pravdnem postopku še ni izreklo. ESČP je v sodbi, s katero je ugotavljal pritožnikovo premoženjsko škodo, zapisalo, da ni jasno, kdaj se bo in kakšne posledice bo to imelo za Dolenca. Da pa je pravna obveza Slovenije, da s kršitvijo preneha in popravi posledice. Odločilo je, da mora Dolencu povrniti 329.300 evrov, kolikor je že plačal Mesiku, plus obresti, skupno 390.000 evrov. Zagotoviti mora tudi, da njegovo premoženje ne bo več predmet izvršbe zaradi terjatve, ki izhaja iz izraelske sodbe – čeprav ta še vedno ostaja v veljavi. Plačati mu mora tudi odškodnino za vse, kar je bilo morda odvzeto z njegovega računa ali pokojnine po koncu novembra lani. Preostali del Dolenčevega zahtevka so zavrnili.