A - Amorfna gmota

Poslovnež Jože Anderlič je izjavil, da so stanovanja v novozgrajenih palači in vili Schellenburg, za katera je bilo treba ošteti tudi po 10.000 evrov za kvadratni meter, kupovali premožnejši kupci oziroma elita. V intervjuju za Siol.net je pojasnil, da je narod brez te premožne elite »samo amorfna gmota ljudi, ki ne ve, kam in kako«. S tem je sprožil plaz komentarjev o tem, kdo je v resnici elita, in javno razpravo o nedostopnosti stanovanj v prestolnici.

B - Baragovo semenišče

Na natečaju za prenovo in dograditev Baragovega semenišča, ki sta ga letos spomladi objavili Mestna občina Ljubljana in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, je zmagala ideja avtorske skupine, ki jo sestavljajo Matej Vozlič, Denis Hitrec, Tadej Urh, Anja Rudof, Zala Babič in Urška Kristina Škerl. S podpisom pogodbe za projektiranje bo storjen prvi korak na poti k prenovi in dograditvi semenišča, ki je delo Jožeta Plečnika.

C- Center Golovec

Ljubljanska občina je letos odprla nov četrtni center, in sicer v četrtni skupnosti Golovec v Pesarski ulici v bližini Štepanjskega naselja. V stavbi, za gradnjo katere je občina podjetju Dema plus odštela skoraj 2,9 milijona evrov z davkom, so prostor dobili Mladi zmaji in Mestna zveza upokojencev Ljubljana ter športniki. V njej so večnamenska dvorana, knjižni kotiček, okrepčevalnica in servisni prostori (garderobe, sanitarije, čajne kuhinje). Center dopolnjuje zunanje balinišče.

Č - Črnovaška cesta

Letos se zaključuje prenova ceste skozi Črno vas, ki so jo delavci družb CGP in Prenova-Gradbenik začeli prenavljati poleti 2021. Poleg fekalne kanalizacije so občina ter podjetji Voka Snaga in Energetika zgradili še drugo komunalno infrastrukturo, pločnika, kolesarski stezi, javno razsvetljavo in rekonstruirali cesto. Na občini so vzdolž prenovljene ceste obljubili drevored 223 jelš, topolov in brestov. Občino in javni podjetji je projekt stal skupno več kot 45,7 milijona evrov.

D – Drama

Projekt prenove SNG Drama Ljubljana je zaznamovala javna polemika o poseku dreves. Del javnosti si je prizadeval za ohranitev čim več obstoječega zelenja, predvsem pa je nasprotoval podrtju starega divjega kostanja. Toda sredi julija, tik pred začetkom arheološkega izkopavanja, je 12 dreves okoli Drame padlo. Na kulturnem ministrstvu so poudarili, da je bil posek nujen, da bi končno prenovili Dramo, in obljubili, da bodo po zaključku prenove okrog stavbe zasadili več dreves, kot jih je bilo.

E – Energetika

Energetika Ljubljana je letos jeseni začela obdobje vročih zagonov plinsko-parne enote, ki jo je zgradila pri termoelektrarni-toplarni v Mostah. Redno obratovanje nove plinsko-parne enote Energetika načrtuje v prihodnjem letu. Na račun te 118 milijonov evrov visoke investicije bo Energetika za 70 odstotkov zmanjšala porabo premoga, saj je s plinsko-parno enoto zamenjala dva od treh premogovnih blokov. Primarni energent za proizvodnjo toplote in elektrike bo odslej zemeljski plin.

F – Flancat

Prvega julija je vrata zaprla Gostilna Rožnik na Cankarjevem vrhu, ki je bila med Ljubljančani znana tudi po svojih velikih flancatih. Prejšnji najemnik Peter Zupanc in Ivana Marija Obersne, katere družina je dolgoletna lastnica znamenite rožniške gostilne, sta v medijih predstavila zelo različne razloge, zakaj je prišlo do razhoda med njima. Gostilna ni dolgo samevala, saj je avgusta dobila novo najemnico. Ta je zaradi prenove najprej goste postregla v kiosku pred gostilno, minuli konec tedna pa je gostilna ponovno odprla vrata.

G - Gneča na cestah

Medtem ko smo v prestolnici poleti spremljali prometne zastoje predvsem na obvoznici in priključnih krakih avtoceste, so se jeseni zamaški preselili tudi v središče mesta. Popoldanske prometne konice si bomo zapomnili po stoječih kolonah avtobusov LPP vzdolž Slovenske ceste, ker se niso mogli prebiti skozi notranji mestni obroč. Čeprav so bile za koga že letošnje prometne razmere nemogoče, pa pristojni opozarjajo, da bo zaradi raznih gradbenih projektov v središču mesta promet prihodnjih nekaj let zelo obremenjen.

H - Hišice na Ljubljanici

Podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice je v Gruberjev prekop namestilo dve turistični hiški z namenom, da ju bodo od aprila naprej oddajali turistom. Še preden bi sprejeli prve goste, so se začeli zapleti. Cevi v hiškah so poškodovali glodavci, ena pa je bila celo poškodovana v trku z drugim plovilom. Pozneje je javno podjetje eno hiško premestilo k Dolgemu bregu, druga pa je še vedno na Špici. Občinski odlok, ki ureja plovbo po Ljubljanici, še vedno ne omogoča prenočevanja v plovilih.

I – Igrišče za tenis

Teniška zveza Slovenije je nameravala glavno igrišče za ženski teniški turnir serije WTA postaviti na Kongresnem trgu oziroma v parku Zvezda, a ji Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ni izdal soglasja, ker gre za državni kulturni spomenik. Čeprav je enako kot Kongresni tudi Trg republike državni spomenik, so pristojni na koncu izjemoma zaradi časovne stiske organizatorju dali zeleno luč za izvedbo turnirja pred parlamentom. A že prva tekma na igrišču je bila polomija, saj so jo morali prekiniti zaradi slabo pripravljene podlage.

J - Javna molitev

Organizacija Katoliška mladina je po zgledu iz tujine oktobra organizirala prvo javno molitev rožnega venca na Kongresnem trgu. K molitvi so organizatorji še posebej povabili »mlade može in fante, ki smo prvi poklicani biti voditelji in zgled pri pričevanju vere«, so zapisali v vabilu. Na treh shodih so udeleženci javnih molitev vsakokrat molili za domovino pa tudi za druge namene: decembra za vero mladine, novembra za verne duše v vicah, oktobra pa tudi za mir na svetu in uspešen začetek študijskega leta.

K - Kadrovske štipendije

Občina je letos prevetrila predpis o občinskih štipendijah in po več kot dvajsetih letih ponovno razpisala kadrovske štipendije. Z njimi si želi pridobiti kader za delo v mestni upravi, stanovanjskem skladu in javnih zavodih. Letos je razpisala 26 kadrovskih štipendij za različna področja, prejela pa je 17 vlog. Večje je bilo zanimanje za 90 štipendij za nadarjene, saj so prejeli kar 190 prijav. Dvanajst kadrovskih štipendij je letos razpisala tudi Energetika Ljubljana, ki je prejela in odobrila deset vlog dijakov.

L - Licitacija hišk za peko kostanja

Postopek oddaje hiške za peko kostanja na Prešernovem trgu je zaznamoval incident. Na licitaciji so ponudniki v povišanih tonih nasprotovali sistemu in pogojem dražbe, Husniju Hajdarpašiću iz družbe Profrut pa so očitali, da se je dražbe udeležil le zato, da bi višal ceno. Na koncu je Profrut dal rekordno ponudbo v višini 51.500 evrov, a najemne pogodbe ni prišel podpisat. Občina je zato obdržala Profrutovo varščino in dražbo ponovila. V drugo je zmagala družba Shari-Go, ki je za najem ponudila 9500 evrov.

M – Menjave

Direktor Javnega holdinga Ljubljana je januarja postal Krištof Mlakar, ki je bil direktor Voke Snage. Vodenje slednje je prevzel David Polutnik, ki je prej vodil občinski oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Za vodjo oddelka je nato župan izbral Majo Žitnik. Marca se je z Ljubljanskih parkirišč in tržnic poslovil Andrej Orač, ki ga je zamenjal Bojan Babič. Direktorica mestne uprave Urša Otoničar se je oktobra zaposlila v javnem holdingu. Njen naslednik s polnim mandatom na čelu mestne uprave še ni znan.

N – Nutrije

Letos junija je bil predviden začetek odlova nutrij na območju krajinskega parka Ljubljansko barje. Novica o tem je sprožila veliko polemik, v katero se je z objavami na družbenih omrežjih vključila tudi partnerica premierja Roberta Goloba Tina Gaber. Več društev in organizacij je ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano julija predalo peticijo z več kot 24.000 podpisi proti odlovu nutrij, a so lovci kljub polemiki jeseni začeli odlov v naseljih.

O - Odvajanje odpadnih voda

Veliki okoljski projekt, ki vključuje nadgradnjo centralne čistilne naprave v Zalogu, ureditev kanalizacije v Medvodah in Vodicah, gradnjo povezovalnega kanala C0 in dograditev fekalne kanalizacije na 39 območjih v Ljubljani, ne bo dokončan do konca leta. Ta čas na zaključek čaka še 128 metrov kanala C0 in še slaba polovica predvidenega kanalizacijskega omrežja v prestolnici. To pomeni, da bo Ljubljana izgubila del evropskih sredstev, namenjenih temu projektu.

P – Podražitve

Kot lansko leto so tudi letošnje zaznamovale podražitve. Ceno članarine in drugih storitev je povišala Mestna knjižnica Ljubljana. Javno podjetje Voka Snaga je podražilo cene oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo in ravnanja z odpadki. Občina je povišala parkirnino na območjih s parkomati, v nekaterih občinskih parkirnih hišah in na parkiriščih, jeseni pa je sledila še podražitev javnih vrtcev. Je pa Energetika pocenila zemeljski plin.

R – Rog

Po več kot dvajsetih letih, odkar je ljubljanska občina postala lastnica nekdanje tovarne koles Rog, je letos sklenila prenovo tega kulturnega spomenika. V parku pred Rogom je občina postavila še spomenik izbrisanim. Tako kot začetek prenove je tudi odprtje prenovljenega objekta spremljal kordon varnostnikov in policistov. Ti so preprečevali vstop nekdanjim uporabnikom Roga in njihovim podpornikom, ki so protestirali proti Centru Rog in opozarjali na problem gentrifikacije mesta.

S - Snebersko nabrežje

Kot je večkrat poudaril župan Janković, so avgustovske poplave Ljubljani relativno prizanesle. Kljub vsemu je Sava poplavila objekte v Tacnu, na Brodu in v Sneberjah, Mali graben pa nekaj objektov na Viču in v Kozarjah. Župan je predvsem po pritožbah krajanov s Sneberskega nabrežja, da so prepuščeni sami sebi, organiziral donacijski fond za odpravo posledic poplave v bivanjskih prostorih. Sredstva za sanacijo domov poplavljencem razdeljuje Zveza prijateljev mladine Moste - Polje.

Š – Številke

Po zahtevi občine sta družbi Wolt in Glovo leta 2022 svoje dostavljalce na kolesih in skirojih opremili z identifikacijskimi številkami. Te naj bi pomagale prepoznati dostavljalce, ki bi prehitro in nevarno dirkali skozi območje za pešce. Informacijska pooblaščenka pa je letos ugotovila, da je bilo označevanje dostavljalcev brez pravne podlage oziroma v nasprotju s predpisi o varovanju osebnih podatkov. Dostavljalci so zato sneli sporne identifikacijske številke.

T - Tehnološki park

Dva razreda prvošolcev OŠ Vrhovci sta zaradi pomanjkanja prostora šolsko leto začela v Tehnološkem parku. Nekatere napovedi kažejo, bo šola v naslednjih letih potrebovala dodatne učilnice, zato starši zahtevajo gradnjo nove OŠ Brdo, za katero občina že ima zemljišče. Župan je dejal, da bodo morebitne dodatne učilnice zagotovili v prostorih Tehnološkega parka. Gradnjo OŠ Brdo pa pogojuje s tem, da bi projekt sofinanciralo ministrstvo za izobraževanje in da bi vanjo preselili Evropsko šolo Ljubljana.

U - Umiritev prometa

Občina je jeseni v soseski koseških blokov testno uvedla prometni režim, s katerim je avtomobilom fizično zaprla dostop v sosesko. S tem je preprečila, da bi vozniki uporabljali poti v soseski, ki so sicer namenjene pešcem. Občina le v določenih izjemah in ob pridobitvi dovolilnice dovoli dostop v sosesko z avtomobilom. Mestni svet je pozneje potrdil tudi spremembo odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki koseški ureditvi daje pravno podlago in občini uvedbo takšnega režima omogoča še v drugih soseskah.

V - Vevški bazen

Družba VG5 je po naročilu občine letos poleti začela graditi nov bazen Vevče. Gradnja, ki naj bi se zaključila v letu 2024, bo občino skupaj z davkom stala 18 milijonov evrov. Iskanje gradbinca za ta projekt je trajalo vse od oktobra 2022 do letošnjega poletja, ker so bile ponudbene cene sprva previsoke. Občina je nato sklenila nekoliko oklestiti projekt, da bi ga pocenila. Zaradi tega se je odpovedala denimo podzemni parkirni garaži in toboganu.

Z - Zavetišče za brezdomce

Sestre uršulinke, ki so lastnice prostorov v Plečnikovem podhodu, letos poleti niso podaljšale pogodbe Vincencijevi zvezi dobrote, ki je tam izvajala program dnevnega centra za brezdomce z razdelilnico hrane, brezdomci so tam lahko poskrbeli za osnovno higieno, imeli pa so tudi možnost prespati na eni od sedmih postelj. Vincencijeva zveza že dalj časa išče nadomestno lokacijo, a za zdaj ni bila uspešna. Uršulinke so medtem sprožile sodni postopek za deložacijo Vincencijeve zveze dobrote.

Ž - Železniška postaja Ljubljana

Direkcija za infrastrukturo je letos začela priprave na gradnjo nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto. Ta predstavlja prvo fazo Potniškega centra Ljubljana, ki poleg nove železniške vključuje tudi gradnjo nove avtobusne postaje. Skupaj s Slovenskimi železnicami in občino je direkcija letos razkrila načrte, kako bo potekala gradnja nove železniške in avtobusne postaje (ta bo po novem imela dva terminala) ter kako bodo rekonstruirane okoliške ceste, da ne bi prihajalo do prometnih zamaškov.