Božične besede papeža, Hitlerja, italijanskega in angleškega kralja

Poglavarji vojskujočih se in drugih držav so za božič imeli govore svojim narodom. V govorih so razpravljali o sedanjem položaju na svetu in o svojih ciljih.

Najpomembnejši govor je imel sv. oče Pij XII. pri sprejemu kardinalskega zbora in je v govoru med drugim dejal, da je njegova skrb zlasti posvečena zdravljenju vojnih ran in še posebej vojnim ujetnikom. Pred letom dni je papež povedal svoje stališče o temeljih novega miru, ki bi se moral opirati na pravico. Cerkev ne more sprejeti ene ali druge mirovne zamisli, ker si te zamisli med seboj nasprotujejo, temveč sodi, da so osnovni pogoji novega reda in miru naslednji:

Odprava sovraštva med narodi, zmaga nad medsebojnim nezaupanjem, odprava načela, da je korist osnova mednarodnega prava, odprava nasprotstev v svetovnem gospodarstvu ter uvedba vzajemnosti in bratovskega sodelovanja med narodi.

Papež je ob koncu izrazil željo, da bi se kmalu sklenil pravičen mir.

Kancler Hitler je preživel božič med vojaki in delavci na zahodnem bojišču, zlasti med letalci in obrežnimi baterijami na francoski obali. Ugotovil je povsod sijajno razpoloženje ter imel pred obrambnim delavstvom govor, v katerem je povedal naslednje geslo za bodoče:

»Pred nami je svoboda in s tem bodočnost našega naroda. Za nami so grenke izkušnje in v nas živi neomajen sklep, da iz te vojne vznikne boljša in lepša Nemčija.«

Angleški kralj Jurij je imel na sveti dan po radiu govor, v katerem je pozdravil vse narode angleškega cesarstva, ki se bojujejo za svobodo in obstanek Velike Britanije ter jim želel srečo in zmago.

Vojna prinaša navzlic svojim strahotam med vse Angleže edinstvo, ki se poraja iz nevarnosti in trpljenja. Povsod vstaja veličasten duh tovarištva, moč in skladnost duhov ter sloga okoli enega cilja. Ta sloga pri obrambi najdražjih dobrin bo ustvarila večji svet in boljše življenje. Bodočnost bo težka, toda Anglija neomajno vztraja na poti do zmage ter bo z božjo pomočjo odprla svetu pot do pravice in miru.

Italijanski vladar je poslal svojim vojnim silam dnevno zapoved, v kateri pravi, da bodo njegovi vojaki znali pokazati proti močnejšemu nasprotniku, da ni ovire, ki bi mogla ustaviti pohod Italije, s slavo ovenčane. Italijanski narod vidi v svojih vojakih poroštvo za lepšo bodočnost.

Francoski državni poglavar maršal Petain je na sveti večer poslal Francozom oklic, v katerem pravi, da je sveta noč, noč lepših upov. Iz žrtev preteklega leta se je rodila nova Francija. Povabil je vse Francoze, naj se združijo okoli njega iz ljubezni do Francije, ki bo vsak dan močnejša in bo doživela lepšo bodočnost.

Pogumen govor je imela tudi holandska prestolonaslednica Julijana, ki je povabila Holandce, naj vztrajajo z odporom proti Nemčiji in upajo, da bo tudi v tej vojni zmagala pravica.

Vsi vrhovni poveljniki vojskujočih se držav so svojim vojakom poslali posebne božične zapovedi.

Slovenski dom, 27. decembra 1940

Konec božičnega premirja v letalski vojni med Nemčijo in Anglijo

London 27. dec. Poročilo angleškega letalskega ministrstva pravi, da je tudi v noči od včeraj na danes vladalo nad Anglijo popolno zatišje in da Nemci niso izvedli do davi nobenega letalskega napada. To je bila tretja zaporedna mirna noč, kar predstavlja najdaljši čas brez napadov, odkar so Nemci začeli s sistematičnim bombardiranjem angleškega otočja.

To tridnevno božično letalsko premirje pa je bilo pretrgano danes zjutraj, ko so že zgodaj priletela nemška letala čez Rokavski preliv ter se spustila v boj z angleškimi lovci. (…)

Slovenski dom, 27. decembra 1940

Božična poslanica dr. Cincar Markoviča

»Jugoslavija se hoče odločno in trajno izogniti vsem zunanjepolitičnim komplikacijam. Ohraniti hoče atmosfero globokega zaupanja, do vseh sosedov vodi politiko globokega prijateljstva. Ne zamudi nobene prilike, da zavaruje svojo neodvisnost. Prijateljstvo z velikimi sosedi Nemčijo in Italijo sloni na naših dejanskih interesih, ki so v sodelovanju zadnjih let jasno stopila v ospredje. Tudi s sovjetsko Rusijo smo stopili v prijateljske odnošaje. Zunanja politika je pod modrim vodstvom kneza namestnika Pavla pokazala dobre sadove miru, ki je našemu narodu v teh težkih dneh zagotovljen«, je med drugim poudaril v svojem božičnem govoru naš zunanji minister, dr. C. Marković.

Večernik, 27. decembra 1940

Rooseveltov božični govor

WASHINGTON, 27. dec. ZPV. Roosevelt je imel za Božič govor, v katerem je med drugim dejal: Moramo nadaljevati boj za zgraditev boljšega sveta. Ni inteligentno biti defetist. Krize lahko povzroče spet nove krize, toda napredka, če tudi kdaj zastane, ni nikoli popolnoma mogoče zaustaviti. Mi moramo iti naprej. Ta Božič more biti vesel za vse zrele ljudi, lahko je pa tudi srečen, ako hočemo pod srečo razumeti neomajno vero v končno zmago humanega človečanstva. Večina ljudi na svetu želi, da se rešijo vsa nastala vprašanja sporazumno in ne potom nasilja in osvajanja.

Večernik, 27. decembra 1940

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib