Številni zavarovanci se sprašujejo, kaj jih čaka, saj se datum uveljavitve nezadržno bliža. V finančni upravi (Furs) in na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) hitijo pojasnjevati morebitne nejasnosti.

Za začetek velja, da zavarovalne police, ki so jih zavarovanci sklenili pri zavarovalnicah, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Vzajemna, Triglav, Generali), samodejno prenehajo veljati 31. decembra. V zvezi s prekinitvijo polic torej zavarovancem ni treba storiti ničesar. Zadnja premija dopolnilnega zavarovanja, ki jo je treba plačati, je premija za december 2023. »Zavarovance opozarjamo, naj ne nasedajo različnim zavajajočim govoricam in ponudbam, da je treba v izogib plačilom ali doplačilom po 1. januarju 2024 skleniti dodatna zdravstvena zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje bo po 1. januarju v celoti, stoodstotno, krilo košarico pravic v enakem obsegu, kot sta jih do 1. januarja 2024 obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje,« so poudarili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki ga vodi Tatjana Mlakar.

Prvi mesec, za katerega je treba plačati novi obvezni zdravstveni prispevek, je januar 2024, plačilo pa se izvede februarja za nazaj. Zavezanci za plačilo novega obveznega zdravstvenega prispevka so praviloma vsi, ki so bili do zdaj zavezani tudi k sklenitvi prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS ocenjuje, da gre za približno 1,646.000 zavezancev.

Za večino bo prispevek pobiral Furs

Novi zdravstveni prispevek bo za skoraj vse zavarovance pobiral oziroma odtegoval Furs, enako kot za posameznike pobira druge prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Zbrano bo nakazoval ZZZS. V Fursu podatke o zavarovancih že imajo in zavarovancem ni treba Fursu ničesar sporočati. Za nekaj kategorij zavarovancev, za katere bo obvezni zdravstveni prispevek plačevala država (to so socialno ogroženi in upravičenci po vojnih zakonih), bo Furs podatke pridobival od ZZZS šele po uveljavitvi novega obveznega zdravstvenega prispevka.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo samostojno pobiral obvezni zdravstveni prispevek za nekatere samostojne zavezance, tako imenovane samoplačnike prispevkov. Mednje sodijo denimo ljudje s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so zdravstveno zavarovani v tujini, pa tujci, ki se izobražujejo v Sloveniji, ljudje s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki si sami plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ljudje s stalnim prebivališčem, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, ter družinski člani zavarovanca – zakonci, ki zdaj prostovoljno plačujejo dodatno zdravstveno zavarovanje. Zavodu bo OZP neposredno samostojno plačevalo približno 96.000 ljudi.

Za tiste, ki OZP nakazujejo sami, velja, da je prispevek mogoče plačati z e-računom, ki si ga zavarovanec uredi na svoji spletni banki in je brezplačen, plačevanje pa je preprosto, brez prepisovanja računa in sklicev. OZP pa lahko poravnavajo tudi z direktno obremenitvijo SEPA​, trajnikom, za kar najdejo obrazec na spletni strani ZZZS. Če ne izberejo e-računa ali trajnika, jim bo ZZZS po pošti poslal plačilni nalog.

S pomočjo Fursa in ZZZS smo pripravili odgovore na najpogostejša vprašanja zavarovancev o načinu pobiranja obveznega zdravstvenega prispevka.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika

Ležanje na žebljih in veslanje z okostnjakom

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, kako smo obiskali celjski Tehnopark, prvi znanstveno-zabavni park pri nas in daleč naokoli in kakšne trike nam tam ponujajo v ogled, kako se z energetsko revščino sooča kar 353.000 Slovencev, kaj je o svojem umetniškem delu povedal večkrat nagrajeni oblikovalec Tomato Košir, kako je stanje javnih stranišč po državi zelo različno, na slabo dostopnost pa posebej opozarjajo starejši in bolniki s kronično črevesno boleznijo, zakaj se hekerski napadi na podjetja v zadnjem času kar vrstijo, ... – pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov ali na mobilni aplikaciji Nedeljski dnevnik.