Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes po skoraj dvomesečnem premoru znova sedli za skupno mizo na nadaljevanju pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. A je bilo tokrat v ospredju vprašanje usklajevanja vrednosti osnovnih plač z inflacijo v prihodnjem letu.

Vladna stran je sindikalni predlagala, da se plače uskladijo v drugi polovici prihodnjega leta, za določitev višine uskladitve bi uporabili formulo, po kateri bi od letne inflacije od decembra do decembra, ki bo znana januarja prihodnje leto, odšteli 1,7 odstotne točke, kolikor v javnem sektorju avtonomno rastejo plače zaradi napredovanj. Končna višina uskladitve pa bi znašala 60 odstotkov tega zneska, je po pogajanjih pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič, ki trenutno vodi ministrstvo za javno upravo. Spomnil je, da bo po trenutnih napovedih Umarja inflacija 5,4-odstotna, ob takšni inflaciji bi se torej plače zvišale za 2,22 odstotka.

Ob tem bi po ministrovih besedah sklenili tudi dogovor, da se začetek izvajanja plačne reforme v javnem sektorju in sočasne odprave plačnih nesorazmerij zamakne za eno leto, saj da je nerealno pričakovati, da bi se uresničili načrti o začetku uveljavitve s 1. januarjem 2024. Prav tako pa po ministrovih navedbah oviro predstavljajo trije ločeni stavkovni sporazumi, za katere bi prav tako zamaknili začetek uveljavitve.

S 1. januarjem namreč stopijo v veljavo sporazumi, ki zdravnikom in zaposlenim v izobraževanju omogočajo, da se ločeno pogajajo o novih uvrstitvah plač oz. o odpravi plačnih nesorazmerij, če se do takrat ne dogovorijo o novi uvrstitvi v plačne razrede znotraj prenove plačnega sistema. Gre za sporazume z zdravniškim sindikatom Fides, s šolskim sindikatom Sviz in visokošolskim sindikatom.

Kot je napovedal minister, se bodo z vsemi tremi omenjenimi sindikati ločeno sestali. Centralna pogajanja o uskladitvi plač z inflacijo bodo po njegovih napovedih nadaljevali v sredo, dogovorili pa so se že tudi za srečanje prihodnji ponedeljek.

Obe sindikalni pogajalski skupini, v katerih so sicer izrazili zadovoljstvo, da so se pogajanja po premoru vendarle nadaljevala, sta na današnjem srečanju nastopili enotno, in sicer z zahtevo po 100-odstotni uskladitvi z inflacijo. Pri tem imajo v skupinah nekoliko različno stališče glede začetka usklajevanja plač z inflacijo, saj v eni želijo uskladitev že z januarjem, bi v drugi pristali na začetek marca. To stališče bodo po napovedi predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) Branimirja Štruklja do srede uskladili.

Prav tako imajo v sindikatih različen pogled, kako naj bi odpravljali plačna nesorazmerja. V KSJS nasprotujejo pasovnim dvigom, kot po njihovih navedbah predvideva zadnji vladni predlog iz septembra. V pogajalski skupini, ki jo vodi Jakob Počivavšek, pa zahtevajo odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah na način, da se uvrstitve delovnih mest v javnem sektorju povišajo za šest plačnih razredov glede na uvrstitve v dogovoru iz leta 2018 in še dodatno tam, kjer se je vlada k temu zavezala v pisnih dogovorih.