Poleg tega bo ministrstvo, prav tako do konca leta, ustanovilo delovno skupino za pripravo predlogov zakonskih okvirov v zvezi z zagotavljanjem varnega in spodbudnega učnega okolja, ki bodo zajemali ukrepe za izboljšanje varnosti, recimo: pregled osebnih predmetov učenca, zaseg prepovedanih predmetov, oblikovanje skupine za pomoč, so sporočili z ministrstva.

Šola mora ostati prostor zaupanja in varnosti, pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja pa se srečujemo tudi z manj prijetnimi vprašanji, kot so tista, ki so povezana s spoštovanjem pravic posameznika do zasebnosti na eni strani in pravice ostalih do varnega in spodbudnega okolja na drugi strani.

Zato so organizirali posvet z željo začrtati jasne smernice o možnostih in načinih uporabe ukrepa vpogleda v osebne predmete učenca, s tem pa narediti prvi korak k preučevanju možnosti za zakonsko ureditev takšnega ukrepa, so zapisali v sporočilu za javnost.

Poglede na dileme je z državno sekretarko, pristojno za predšolsko vzgojo, osnovno in glasbeno šolstvo ter izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami Janjo Zupančič in drugimi predstavniki ministrstva delil namestnik varuha človekovih pravic Jože Ruparčič.

K razpravi pa so povabili še predstavnike Zavoda RS za šolstvo, ravnatelje, predstavnike delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja, predstavnike dijakov, staršev, policije, Inštituta za kriminologijo in strokovnih svetov na področju vzgoje in izobraževanja.