V pogovoru z lastnikom živali, ki sicer ni bil dolg, saj to ne bi imelo posebnega smisla, sem videla, da ni sposoben skrbeti za živali. Temu lastniku živali ni mogoče vrniti. Sploh ni razumel, da je bilo karkoli narobe. In kako lahko takemu človeku, ki ni sočuten, ki ni odgovoren, ki ni skrben, ki ravna malomarno in nima znanja, vrnemo živali?   Mladina