Kot je ob odobritvi projektov poudaril kohezijski minister Aleksander Jevšek, bo z načrtovanimi celostnimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Dravi, Dravinji in Polskavi zmanjšana poplavna ogroženost na širšem območju. »Dolgoročno se bo zaradi teh ukrepov omejil vpliv podnebnih sprememb na poplavno ogroženost območja,« je dejal.

V sklopu z evropskimi sredstvi sofinanciranega projekta za zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja na območje Ptujske Drave bo direkcija za vode izvedla ukrepe, ki bodo pripomogli k zmanjševanju poplavne ogroženosti na območjih Radvanja v Mestni občini Maribor, Spodnjega Dupleka, središča Ptuja in Rogoznice v ptujski mestni občini. Za projekt v vrednosti 34,7 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 28,5 milijona evrov.

Ministrstvo je izdalo odločitev o podpori tudi za projekt zmanjševanja poplavne ogroženosti ob Dravinji in Polskavi. Ta je vreden 17,1 milijona evrov, iz evropskega sklada pa bodo zanj črpali dobrih 14 milijonov evrov. S tem denarjem bo direkcija zmanjšala poplavno ogroženost na območju občin Slovenske Konjice, Videm, Kidričevo, Majšperk in Slovenska Bistrica.