Levačića je vlada za v. d. imenovala za obdobje od 1. decembra do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, torej najdlje do 31. maja 2024.

Na današnji seji je vlada tudi izdala odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Sloveniji. Novi odlok določa območja policijskih uprav na podlagi območij občin in ne več na podlagi območij upravnih enot. Zakon o organiziranosti in delu v policiji namreč območja območnih policijskih postaj veže na občine oziroma ponekod na dele občin, kar upošteva tudi novi odlok, so pojasnili na Ukomu.

Ob tem je vlada na današnji seji Boštjana Jegliča imenovala za vrhovnega državnega tožilca na vrhovnem državnem tožilstvu. Špelo Brezigar pa je imenovala za okrožno državno tožilko na specializiranem državnem tožilstvu.

Anjo Rupret, Slađano Miškić Stanojević, Katarino Klepec in Diano Husić Omerović je vlada imenovala za okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Tino Grabar Bojnec je imenovala za okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti, Marka Gusiča za okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Nino Alibašić pa za za okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.