Potem ko so občinski svetniki v Mestni občini Krško v začetku novembra zavrnili osnutka odlokov o proračunih za leti 2024 in 2025, ju je občinsko vodstvo nekoliko dodelalo in ju dalo v ponovno obravnavo na drugi izredni seji v začetku tedna. Tridesetčlanski občinski svet je osnutka z veliko večino sicer sprejel, vendar še vedno z mnogimi pripombami in očitki, ki so leteli tudi na župana Janeza Kerina ter »njegovo« Modro smer, ki ji med drugim očitajo, da si pripisuje zasluge za projekte, ki so se začeli že v prejšnjih mandatih. V osnutku proračuna za leto 2024 je predvidenih 50,1 milijona evrov prihodkov in 52,3 milijona odhodkov, od tega 20,2 milijona za naložbe. Načrtovani prihodki za leto 2025 naj bi znašali 55,2 milijona evrov in odhodki nekaj manj kot 56 milijonov evrov, od tega je za naložbe predvidenih 23,6 milijona evrov. Če svetniki odloka o proračunu ne bodo sprejeli do konca leta, se bo občina znašla na začasnem financiranju.

Pozvali k optimizaciji projekta izgradnje bazena

Kot je pojasnil vodja oddelka za finance in proračun Peter Planinc, so v novem osnutku med drugim upoštevali dvig povprečnine, ki je bil sprejet le dan pred prejšnjo sejo v začetku novembra in po katerem povprečnina znaša 725 evrov, pa tudi 11 predlogov, ki so prišli na občino po prvi zavrnitvi osnutka proračuna, kolikor je bilo to »mogoče in vzdržno«. »Želja in potreb je bilo v prvi verziji za 16,5 milijona evrov več, kot je 'sposoben' naš proračun. Posledično smo morali nekatere stvari rezati, nikakor pa to ne bo zmanjšalo kakovosti bivanja občanov,« je dejal župan Kerin.

Svetniki so med drugim pozvali k optimizaciji projekta izgradnje krškega bazena, ocenjenega na 12 milijonov evrov. »To ne pomeni, da smo proti bazenu, prav nasprotno. Smo pa za optimizacijo stroškov,« je pojasnila svetnica Janja Starc (Obrtno-podjetniška lista), ki meni, da z osnutkom proračunov občina ne sledi načelom dobrega gospodarja. Po njenem mnenju bi se morali vprašati o smiselnosti nekaterih projektov, o tem, kakšno dodano vrednost prinašajo, kakšne koristi in kakšne slabosti, kakšni bodo stroški vzdrževanja. Podobnega mnenja je bila tudi Nataša Šerbec (SD), ki je opozorila na šibko komunikacijo župana s svetniki. »Pri tako pomembnem aktu, kot je proračun, je pomembno, da so ključne informacije predstavljene tistim, ki o tem odločamo, ne pa da smo z informacijami seznanjeni mimogrede ali celo preko medijev,« je dejala. Pozvala je k ponovnemu premisleku o največjih investicijah, tudi o primernosti lokacije za gradnjo nove stavbe Osnovne šole (OŠ) Mihajla Rostoharja, ocenjene na 13 milijonov evrov. »Projekt je zastavljen tako, da bo nova stavba čez nekaj let, glede na rast števila otrok, spet pokala po šivih. Na lokaciji, kjer je predvidena izgradnja, pa širitev ne bo mogoča.« Po mnenju svetnikov bi bilo k tej 13-milijonski naložbi nujno treba pritegniti tudi okoliške občine, iz katerih prihajajo otroci.

Ali urbani športi sodijo k pokopališču?

»Vsi, tudi tisti, ki so se zdaj postavili v opozicijo, so imeli 16 let v programu izgradnjo bazena. Vsi so imeli v svojih programih tudi stavbo za OŠ Mihajla Rostoharja. Upam, da bodo prevladale modre odločitve,« odgovarja župan. »Zadolževanje pa je potrebno iz preprostega razloga: ker smo bili uspešni na razpisu mehanizma CTN (evropska sredstva za trajnostni razvoj mest), kjer smo pridobili 10,8 milijona evrov. Te projekte moramo financirati vnaprej, da denar potem dobimo povrnjen.« Ob tem je zavrnil očitke, da se s svetniki premalo pogovarja in jih ne obvešča pravočasno o projektih. To mu je med drugim očitala celo podžupanja Brigita Piltaver Imperl (Gibanje Svoboda), ki je poudarila, da zadeve »enostransko vodita župan in Modra smer«, županov odnos do sodelavcev pa je označila za ne dovolj vključujoč in povezovalen.

Veliko polemik je bilo tudi o Urbanem parku športov Krško – Vražja luknja, ki je predviden ob krškem pokopališču, kamor pa po mnenju nekaterih svetnikov nikakor ne sodi. Med večjimi naložbami, ki čakajo občino v naslednjih dveh letih, so še gradnja večstanovanjskega objekta Žlapovec, gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Krško, rekonstrukcija ulic in cest v Krškem in na Senovem, izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina – 2. faza. Svetniki imajo sedem dni časa, da podajo pripombe in predloge za osnutka odlokov, sledijo usklajevanja in priprava predlogov proračunov. Naslednja redna seja bo predvidoma 21. decembra, ko je spet mogoče pričakovati burno razpravo.