Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevškek je sporočil, da se je evropska komisija odločila, da Slovenija prejme 100 milijonov avansa v letošnjem letu, kar je tudi maksimum. To dobra novica predvsem za tiste, ki so jih poplave najbolj prizadele, pa tudi za tiste, ki so morali vlogo pripraviti v zelo kratkem času. Avans bo nakazan na ministrstvo za finance. Za izplačilo ni potrebna potrditev Sveta EU in Evropskega parlamenta, bo pa to nujno pred izplačilom dodatnih 300 milijonov evrov. Odločitev o tem na kohezijskem ministrstvu pričakujejo marca ali aprila in predvidevajo, da bodo dobili pričakovani znesek. Nato bodo pripravili program za porabo prejetega denarja. Kdo bo koordinator in kdo izvajalec, morajo na vladi še odločiti. 

Sredstva iz solidarnostnega sklada EU so namenjena odpravi posledic po avgustovskih poplavah. Med drugim za obnovo kritične infrastrukture, zaščito kulturne dediščine, ki je bila prizadeta v ujmi, ter za financiranje čiščenja. Kot je na konkretnem primeru pojasnila državna sekretarka Andreja Katič, je poglavitni cilj vrnitev v prejšnje stanje: če je cesto odnesla reka, bo cilj izgradnja enako velike ceste, pločnik pa bi krili iz drugih sredstev, na primer kohezijskih. 

Da bo Sloveniji za odpravo posledic poplav letos na voljo 100 milijonov evrov, v letu 2024 pa še dodatnih 300 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada EU, je že med obiskom v Sloveniji nekaj dni po poplavah napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen.