V UKC Ljubljana so navedli, da so na infekcijsko urgenco preusmerili eno bolnico, »ki je bila pripeljana ravno v času, ko smo morali iz prostorov IPP začasno seliti bolnike iz 24-urne bolnišnice - večina je bila premeščenih v travmatološko opazovalnico«.

Bolniki, ki so po incidentu na IPP prišli sami in niso bili pripeljani z reševalnim vozilom, so lahko kot običajno počakali v čakalnici.

Trenutno poteka odpravljanje zadnjih tehničnih težav. Ob tem se UKC zahvaljuje vsem, ki so v nočni izmeni priskočili na pomoč, da so lahko bolnikom tudi v izredni situaciji zagotovili kakovostno oskrbo.

Policija bo zoper kršitelja podala obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitve javnega reda in miru.