Cesta od kranjske železniške postaje do Jelenovega klanca ostaja zaprta za motorna vozila, saj bo nujno potrebna obnova mostu čez Savo trajala dlje od sprva predvidenih devetih mesecev. Dela na mostu je namreč avgusta v veliki meri otežila narasla Sava, ki je segala do visečih odrov pod mostom in tako ogrozila postavljeno delovno konstrukcijo. »Ko se je stanje na terenu umirilo, sta sledila temeljit pregled celotne konstrukcije ter zamenjava poškodovanih delov in odplavljenih elementov. Poplavne vode so prinesle tudi veliko količino naplavin, ki so se ujele na stebrih in se zajezile, kar je povzročalo upor toku Save, posledično pa je v vmesnih opornikih prihajalo do znatnih obremenitev. Zaradi ogrožene stabilnosti izvajanje del s predvideno tehnologijo ni bilo izvedljivo, predvideno mehanizacijo so zamenjali z manjšo in celo z ročnim delom, kar je pomenilo počasnejše izvajanje del,« so pojasnili na Mestni občini Kranj (MOK).

Ker je izvedba nekaterih gradbenih del v jesenskem in zimskem času otežena oziroma tudi onemogočena, so dodali na MOK, je odprtje obnovljenega mosta načrtovano za pomlad prihodnje leto. MOK bo medtem poskrbela tudi za sanacijo podvoza pri Iskri, ki bo razbremenila tamkajšnji promet in omogočila, da se bosta pod mostom lahko istočasno zapeljali dve tovorni vozili, kar doslej ni bilo možno.

Dostop pešcev preko montažnih stopnic

Kljub podaljšani obnovi mostu so se občani in obiskovalci Kranja te dni razveselili informacije, da bo v prihodnjih dneh prehod čez most omogočen pešcem in kolesarjem. »Iz smeri železniške postaje bodo na most lahko dostopali preko v ta namen postavljenih montažnih stopnic – urejen bo tudi prehod za kolesarje – iz smeri Jelenovega klanca pa bo prehod v istem nivoju. Ostaja pa popolna cestna zapora mostu za motoriziran promet. Obvoz še naprej poteka na severni strani po cestah Iskra–Kidričeva cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta (Jelenov klanec), na južni strani pa po cestah Iskra–Labore, Labore–Primskovo (Delavski most), Cesta 1. maja, Savska cesta,« so še pojasnili na MOK.

Obnovljeni most čez Savo bo imel arhitekturne elemente starega Petrovega mostu, ki je bil porušen v drugi svetovni vojni. Med pomembnimi pridobitvami bosta nova ograja in enostranska dvosmerna kolesarska pot, novi bosta tudi javna razsvetljava, ki bo nameščena ob strani mostu, da ne bo posegala v površine za pešce, in komunalna infrastruktura, ki bo potekala znotraj mostu. Vrednost investicije bo znašala tri milijone evrov.