Zbiral je tudi knjige o drugi svetovni vojni in Geraldu Fordu ter gramofonske plošče, med njimi Mozarta in Händla. Avtomobila ni imel, vozil se je s kolesom in nato s kosilnico, potoval pravzaprav ni nikamor in le redko je zapustil domače mesto. Svoje poklicno življenje je po končani diplomi začel kot učitelj sociologije, kasneje je bil vodja proizvodnje v bližnjem mlinu. Letos junija je, star 82 let, umrl in mestu, v katerem je živel, zapustil 3,8 milijona dolarjev. Njegov najboljši prijatelj Edwin Smith je dejal, da je Holt svoje prihranke dobro naložil, saj je ves čas prebiral finančne priročnike. Nekoč mu je Holt tudi omenil, da so njegove naložbe obrodile sadove. Mestu s 4200 prebivalci ob reki Connecticut med Vermontom in Massachusettsom bo denar prišel še kako prav. Prebivalci so že predlagali, da bi z njim obnovili uro na magistratu, restavrirali mestno hišo in morda kupili nov stroj za štetje glasov ob volitvah. Holtu so bile volitve namreč zelo pomembne in ni nikdar izpustil priložnosti, da odda svoj glas.