Domači turisti so ustvarili tretjino vseh prenočitev v oktobru. Njihovih prihodov je bilo skoraj 129.000, prenočitev pa 347.000 ali za odstotek več kot v istem obdobju lani. Največkrat so prenočili v občinah Piran, Moravske Toplice in Izola.  Tuji turisti so prispevali 295.000 prihodov in nekaj več kot 696.000 prenočitev ali za pet odstotkov več kot pred letom dni. Največ njihovih prenočitev so našteli v občinah Ljubljana, Piran in Bled. 

Od začetka januarja do konca oktobra je Slovenijo obiskalo 5,6 milijona turistov. Ustvarili so skoraj 14,7 milijona prenočitev oziroma za tri odstotke več kot v istem obdobju leto prej.  Domači turisti so prispevali skoraj štiri milijone prenočitev oziroma 27 odstotkov vseh, tuji pa nekaj več kot 10 milijonov oziroma 73 odstotkov. Prvih je bilo za petino manj, drugih pa za 15 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. 

Tudi v oktobru največ turistov iz Nemčije

Turisti iz Nemčije so ustvarili 93.000 prenočitev ali 13 odstotkov vseh tujih, največkrat so prenočili v občini Ljubljana. Prenočitev turistov iz Avstrije je bilo 92.100, največ v občini Piran. Sledili so turisti iz Italije, Hrvaške, Združenih držav Amerike in Madžarske. 

V primerjavi z lanskim oktobrom smo med omenjenimi državami največjo rast zaznali pri turistih iz Madžarske, in sicer za tretjino, največji upad pa pri turistih iz Italije (za 30 odstotkov

Najbolj se je povečalo število prenočitev v Ljubljani

V nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah je bilo 24 odstotkov vseh prenočitev, največ v občini Moravske Toplice. Tam je bila ustvarjena petina vseh prenočitev v tovrstnih občinah. Sledile so obmorske in gorske (iz vsake po 20 odstotkov) ter Ljubljana.   V primerjavi s prejšnjim oktobrom se je med omenjenimi vrstami turističnih občin najbolj povečalo število prenočitev v Ljubljani, in sicer za 15 odstotkov. V Ljubljani je bilo več tako domačih kot tudi tujih turistov. Domači turisti so največkrat prenočili v zdraviliških občinah, tuji pa v Ljubljani. 

Domači in tuji turisti so še vedno največ prenočitev ustvarili v hotelih (566.500 prenočitev oziroma 54 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (18 odstotkov) ter kampi (7 odstotkov).  Oktobra je bilo v turističnih nastanitvenih obratih na voljo 57.500 nedeljivih enot in nekaj več kot 148.000 stalnih ležišč.