Nagrada za inženirsko odličnost je najvišje strokovno priznanje zbornice. Dr. Vojkan Jovičić je gradbeni inženir, projektant 17 avtocestnih in železniških predorov v Sloveniji in tujini, ki skupaj merijo več kot 70 kilometrov. Pri projektiranju predorov, podzemnih objektov in geotehničnih konstrukcij je udejanjil povezanost geologije, geomehanike, geotehnike, mehanike kamnin in rudarstva. Je eden redkih projektantov, ki je tudi odličen na pedagoškem ter znanstveno raziskovalnem področju, kar dokazuje 663 citatov v njegovih več kot 70 znanstvenih člankih.

​IZS predstavlja in varuje interese stroke ter pooblaščenih inženirjev in je posvetovalni organ državnih organov, državne uprave in univerz. Zbornica povezuje več kot 7.000 pooblaščenih inženirjev in inženirk različnih strok, ki so povezani z graditvijo objektov in urejanjem prostora.