Oba primera potrjujeta, da o prometni politiki razmišljamo predvsem iz avtov. Zato ne smejo čuditi temu primerni ukrepi: proti nepreglednim kolonam pločevine v smeri proti prestolnici se »borimo« z gradnjo novih parkirišč v središču prometno stoječe Ljubljane, medtem ko bi zastoje raje reševali z novimi kilometri (avto)cestnega asfalta in manj s krepitvijo trajnostnih prevoznih načinov z vlakom, avtobusom, souporabo električnih vozil in podobno. Uvedba enotne vozovnice IJPP je korak v pravo smer, ki sam po sebi ne odtehta pomanjkljivosti potniškega prometa, kot so slaba razvejanost omrežja ter neprilagojenost voznih redov.  Nedeljski dnevnik