V Berlinu, kjer se je po pandemiji covida vnel pravi kulturni boj za prostor med zagovorniki trajnostne mobilnosti in tistimi, ki so ceste in parkirišča branili za osebne avtomobile, so števci pokazali kar 14-odstotno zmanjšanje. V Hamburgu, kjer se je promet z osebnimi vozili zmanjšal za sedem odstotkov, je dr. Anjes Tjarks, senator iz vrst zelenih, ki je v mestu zadolžen za promet, ugotavljal, da je edino prometno sredstvo, ki se v mestu uporablja manj, kot se je pred pandemijo, prav osebni avtomobil. Kar se kaže tudi v številu registriranih vozil, ki v Hamburgu stagnira že tri leta ne glede na to, da se je število prebivalcev povečalo za 40.000.

Tudi v Berlinu opažajo upadanje števila registriranih vozil na tisoč prebivalcev; medtem ko so imeli leta 2019 prebivalci nemške prestolnice v lasti še 325 osebnih vozil na tisoč prebivalcev, jih je bilo lani 319 in le 282 od teh je bilo v zasebni lasti, preostalo so bila službena vozila. Polovica gospodinjstev v Berlinu je brez osebnega avtomobila, enako tudi v Zürichu, na nam bližjem Dunaju jih je dobrih 47 odstotkov, tisoč prebivalcev avstrijske prestolnice premore 366 osebnih vozil.

Takšen okolju in podnebju prijazen razvoj prometa v omenjenih velikih mestih sicer deloma pripisujejo temu, da se je za številne tudi v pokoronskem času ohranila možnost dela od doma, a so si strokovnjaki edini, da to ni odločilen dejavnik, temveč je veliko pomembnejše, kako uporabnikom prijazne so alternative in koliko površine v mestu se jim namenja. Bolj ko so mestni očetje pogumni pri oženju površin avtomobilom in širjenju tistih, ki so namenjene javnemu prometu, kolesarjem in pešcem, hitreje so se meščani pripravljeni odpovedati avtomobilu.

Da so v Ljubljani, če mislimo resno s trajnostno mobilnostjo, tudi po zaprtju ožjega središča mesta in dela Slovenske ceste spet nujni pogumnejši koraki tako pri izboljšanju alternativ kot tudi pri širjenju površin, ki so jim namenjene, kažejo številke. Število osebnih vozil na tisoč prebivalcev se v prestolnici niti zadnja leta ne zmanjšuje, nasprotno, od leta 2019 do konca lanskega leta se je povečalo na več kot 530.